Nacionalne manjine u Republici Hrvatskoj

Vlada Republike Hrvatske posvećuje posebnu pozornost poštivanju prava i sloboda pripadnika nacionalnih manjina kao i prava osiguranih Ustavom Republike Hrvatske („Narodne novine“, broj 56/1990, 135/1997, 8/1998, 113/2000, 124/2000, 28/2001, 41/2001, 55/2001, 76/2010, 85/2010, 5/2014) i Ustavnim zakonom o pravima nacionalnih manjina („Narodne novine“ broj 155/02, 47/10, 80/10, 93/11, 93/11) te drugim zakonima i propisima.

Izmjenama i dopunama Ustava Republike Hrvatske iz lipnja 2010. godine („Narodne novine“, broj 76/2010) unaprijeđena je ravnopravnost pripadnika nacionalnih manjina. U izvorišnim osnovama izrijekom su navedene 22 nacionalne manjine koje žive u Republici Hrvatskoj, odnosno Republika Hrvatska se ustanovljuje kao nacionalna država hrvatskog naroda i država pripadnika nacionalnih manjina: Srba, Čeha, Slovaka, Talijana, Mađara, Židova, Nijemaca, Austrijanaca, Ukrajinaca, Rusina, Bošnjaka, Slovenaca, Crnogoraca, Makedonaca, Rusa, Bugara, Poljaka, Roma, Rumunja, Turaka, Vlaha, Albanaca i drugih, koji su njezini državljani, kojima se jamči ravnopravnost s građanima hrvatske narodnosti i ostvarivanje nacionalnih prava u skladu s demokratskim normama OUN-a i zemalja slobodnoga svijeta.

U duhu tolerancije i pluralizma te uvažavanjem raznolikosti na kulturnom i društvenom planu Vlada Republike Hrvatske unaprjeđuje postojeću razinu zaštite prava nacionalnih manjina. Politika zaštite prava nacionalnih manjina provodi se u suradnji s predstavnicima nacionalnih manjina i njihovim zastupnicima u Hrvatskome saboru s ciljem jačanja doprinosa nacionalnih manjina razvoju hrvatskog društva.

Prema popisu stanovništva iz 2021. godine u Republici Hrvatskoj je popisano 3.871.833 stanovnika od čega je 240.079 pripadnika nacionalnih manjina kako slijedi: Albanaca 13.817 (0,36%), Austrijanaca 365 (0,01%), Bošnjaka 24.131 (0,62%), Bugara 262 (0,01%), Crnogoraca 3.127 (0,08%), Čeha 7.862 (0,20%), Mađara 10.315 (0,27%), Makedonaca 3.555 (0,09%), Nijemaca 3.034 (0,08%), Poljaka 657 (0,02%), Roma 17.980 (0.46%), Rumunja 337 (0.01%), Rusa 1.481 (0,04%), Rusina 1.343 (0,03%) Slovaka, 3.688 (0,10%), Slovenaca 7.729 (0,20%), Srba 123.892 (3,20%), Talijana 13.763 (0,36%), Turaka 404 (0,01%), Ukrajinaca 1.905 (0,05%), Vlaha 22 (0,00%) i Židova 410 (0,01%).