Projekti

Od donošenja Nacionalnog programa za Rome i Akcijskog plana Desetljeća za uključivanje Roma 2005.-2015. u cilju integracije, ostvarivanja boljih uvjeta života romske nacionalne manjine na svim područjima, te njihovom uključivanju u društveni život i procese odlučivanja u lokalnoj i široj zajednici, postignut je znatan napredak na svim područjima. Poseban status u poboljšanju položaja Roma u društvu ima stanovanje. Stoga Vlada Republike Hrvatske, osim sredstava iz vlastitog proračuna koristi i pretpristupne fondove Europske unije za poboljšanje stanovanja i infrastrukture u mjestima s većim brojem pripadnika romske nacionalne manjine. Pri tome poboljšanje infrastrukture nije zamišljeno samo kao fizičko unapređenje u naseljima, već i kao prigoda i mehanizam koji smjera izgradnji ili jačanju partnerstva između lokalnih vlasti i romskih zajednica, koji zajedno rade kako bi ostvarili bolji životni okoliš s potrebnim objektima.

U sklopu programa pretpristupne pomoći Europske unije, Ured za nacionalne manjine korisnik je Projekta potpore Romima (Roma Support Project) koji u tri faze i u sklopu tri programa (Phare 2005, Phare 2006 i IPA I 2008) poboljšava životnu sredinu i opće uvjete života u šest romskih naselja u Međimurskoj županiji kroz infrastrukturne radove (izgradnja ceste, vodovoda, spajanje naselja na strujnu mrežu). Cilj projekata je ojačati i olakšati aktivno i potpuno sudjelovanje romske nacionalne manjine u gospodarskom, obrazovnom, kulturnom i društvenom životu hrvatskog društva, istovremeno vodeći računa o očuvanju njihovog vlastitog identiteta, kulture i tradicije.