Kontakti

Ured za ljudska prava i
prava nacionalnih manjina

Adresa:

Mesnička ulica 23
10 000 Zagreb

Telefonska centrala:

  • tel:  01 4569 358
  • fax: 01 4569 324


Upiti građana:


Gdje se nalazimo:


Pučka pravobraniteljica:

Ukoliko smatrate da je neko tijelo državne uprave kao i druga tijela s javnim ovlastima, povrijedilo vaša ljudska prava, možete se obratiti pučkoj pravobraniteljici na sljedeće adrese: