Ukrajinci

Prema podacima Državnog zavoda za statistiku iz Popisa stanovništva iz 2021. godine, u Republici Hrvatskoj živi 1.905 pripadnika ukrajinske nacionalne manjine. Najviše Ukrajinaca živi na području Grada Zagreba, Primorsko-goranske i Splitsko-dalmatinske županije.
Iz Državnog proračuna Republike Hrvatske putem Savjeta za nacionalne manjine financijski se kontinuirano dodjeljuju sredstva udrugama ukrajinske nacionalne manjine za ostvarivanje programa iz područja informiranja, izdavaštva, kulturnog amaterizma i kulturnih manifestacija. Udruge ukrajinske nacionalne manjine su:
 
  • Ukrajinska zajednica Republike Hrvatske, Vukovar
  • Društvo za ukrajinsku kulturu, Zagreb
  • Ukrajinsko kulturno-prosvjetno društvo „Kobzar“ – Zagreb, Zagreb
 
Više informacija o financiranju navedenih udruga možete pronaći na poveznici:
 
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2022_04_48_609.html
 
Pripadnici ukrajinske nacionalne manjine svoje pravo na odgoj i obrazovanje ostvaruju sudjelovanjem u modelu C osnovnoškolskog i srednjoškolskog obrazovanja.
Redovitu potporu matičnim knjižnicama Ukrajinaca pruža i Ministarstvo kulture i medija.
Također, u svrhu očuvanja etničkog, kulturnog i jezičnog identiteta učenika pripadnika nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj organizacijom ljetnih škola kao posebnih oblika nastave te provedbom posebnih programa skrbi se o obrazovanju učenika pripadnika nacionalnih manjina i putem ustanova nacionalnih manjina čije je primarno djelovanje usmjereno na područje odgoja i obrazovanja.
Uporaba znamenja i simbola i obilježavanje praznika ukrajinske nacionalne manjinu propisani su statutom u Gradu Zagrebu.
Na redovnim lokalnim izborima koji su održani 16. svibnja 2021. godine, pripadnicima ukrajinske nacionalne manjine bilo je zajamčeno pravo na izbor 1 člana predstavničkih tijela te je i izabran 1 član u Općini Bogdanovci (Vukovarsko-srijemska županija).
Na izborima za vijeća i predstavnike nacionalnih manjina održanim 2019. godine izabrana su 3 vijeća i 5 predstavnika ukrajinske nacionalne manjine.
Pripadnici ukrajinske nacionalne manjine imaju predstavnicu u Savjetu za nacionalne manjine.
U Hrvatskome saboru interese ukrajinske nacionalne manjine predstavlja zastupnik Veljko Kajtazi koji zastupa ukupno dvanaest nacionalnih manjina (Austrijance, Bugare, Nijemce, Poljake, Rome, Rumunje, Ruse, Rusine, Ukrajince, Turke, Vlahe i Židove) te je i član Savjeta za nacionalne manjine.