Srbi

Prema podacima Državnog zavoda za statistiku, iz Popisa stanovništva iz 2021. godine, u Republici Hrvatskoj živi 123.892 pripadnika srpske nacionalne manjine. Najviše Srba živi na području Vukovarsko-srijemske, Osječko-baranjske, Sisačko-moslavačke, Karlovačke, Primorsko-goranske i Bjelovarsko-bilogorske županije.
 
Iz Državnog proračuna Republike Hrvatske putem Savjeta za nacionalne manjine financijski se kontinuirano dodjeljuju sredstva udrugama srpske nacionalne manjine za ostvarivanje programa iz područja informiranja, izdavaštva, kulturnog amaterizma i kulturnih manifestacija. Udruge srpske nacionalne manjine su:
 
  • Srpsko kulturno društvo „Prosvjeta“, Zagreb
  • Srpsko narodno vijeće – nacionalna koordinacija vijeća srpske nacionalne manjine u Republici Hrvatskoj, Zagreb
  • Zajedničko vijeće općina Vukovar, Vukovar
  • Srpski demokratski forum, Zagreb
  • Srpsko privredno društvo „Privrednik“, Zagreb
  • Čuvari srpskog identiteta, Vukovar
  • Srpsko kulturno-umjetničko i duhovno društvo „Đurđevdan“ u Drežnici, Drežnica
  • Udruga srpske nacionalne zajednice „Uranak“ Varaždin, Varaždin
  • Ustanova u oblasti kulture „Srpski kulturni centar“, Vukovar
 
Više informacija o financiranju navedenih udruga možete pronaći na poveznici:
 
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2022_04_48_609.html
 
Ministarstvo kulture i medija redovito financira knjižničnu, izdavačku djelatnost i otkup knjiga, vizualne umjetnosti, zaštitu kulturne baštine, programe investicijske potpore te programe kulturno-umjetničkog amaterizma/glazbe i glazbeno-scenske umjetnosti za srpsku nacionalnu manjinu.
 
Pripadnici srpske nacionalne manjine svoje pravo na odgoj i obrazovanje ostvaruju sudjelovanjem u predškolskom odgoju i obrazovanju na materinskom jeziku; sudjelovanjem u modelu A, modelu B i modelu C osnovnoškolskog obrazovanja te u modelu A i modelu C srednjoškolskog obrazovanja.
 
Također, u svrhu očuvanja etničkog, kulturnog i jezičnog identiteta učenika pripadnika nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj organizacijom ljetnih škola kao posebnih oblika nastave te provedbom posebnih programa skrbi se o obrazovanju učenika pripadnika nacionalnih manjina i putem ustanova nacionalnih manjina čije je primarno djelovanje usmjereno na područje odgoja i obrazovanja.
 
Pripadnici srpske nacionalne manjine koriste i pravo na izdavanje dvojezične osobne iskaznice.
 
Pravo na ravnopravnu službenu upotrebu jezika i pisma nacionalnih manjina za srpsku nacionalnu manjinu propisano je statutom u općinama Krnjak, Vojnić, Donji Lapac, Vrhovine, Udbina, Šodolovci, Jagodnjak, Erdut, Dvor, Gvozd, Donji Kukuruzari, Biskupija, Civljane, Kistanje, Ervenik, Markušica, Trpinja, Negoslavci, Borovo, Gračac i Plaški te gradovima Vukovaru i Vrbovskom. Također je uređeno statutom za područje cijele jedinice ili samo u odnosu na pojedina naselja u Općini Kneževi Vinogradi.
 
Uporaba znamenja i simbola i obilježavanje praznika srpske nacionalne manjine propisani su statutom u općinama Biskupija, Borovo, Donji Kukuruzari, Donji Lapac, Dvor, Erdut, Ervenik, Gračac, Gvozd, Jagodnjak, Kistanje, Kneževi Vinogradi, Krnjak, Magadenovac, Markušica, Mikleuš, Negoslavci, Okučani, Plaški, Rasinja, Stara Gradiška, Stari Jankovci, Trpinja, Udbina, Vladislavci, Vojnić, Vrhovine, u gradovima Glina, Hrvatska Kostajnica, Ludbreg, Pula-Pola, Vrbovsko, Vukovar te u Varaždinskoj i Šibensko-kninskoj županiji kao i u Gradu Zagrebu.
 
Očuvanje tradicijskih naziva i oznaka te davanje naziva naseljima, ulicama i trgovima imena osoba i događaja od značaja za povijest i kulturu srpske nacionalne manjine uređeni su statutima u općinama Civljane, Donji Lapac, Erdut, Ervenik, Jagodnjak, Kneževi Vinogradi, Krnjak, Negoslavci, Stari Jankovci, Trpinja, Udbina, Vladislavci i Vojnić, u gradovima Hrvatska Kostajnica, Vrbovsko i Vukovar te u Šibensko-kninskoj županiji.
 
Na redovnim lokalnim izborima koji su održani 16. svibnja 2021. godine, pripadnicima srpske nacionalne manjine bilo je zajamčeno pravo na izbor 203 člana predstavničkih tijela u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave. Također je izabrano, sukladno zajamčenom pravu na izbor, 39 zamjenika načelnika/gradonačelnika/župana iz reda pripadnika srpske nacionalne manjine.
 
Na izborima za vijeća i predstavnike nacionalnih manjina održanim 2019. godine izabrano je 19 vijeća i 1 predstavnik srpske nacionalne manjine u županijama (uključujući Grad Zagreb), 59 vijeća i 6 predstavnika u gradovima te 76 vijeća u općinama.
 
U Hrvatskome saboru interese srpske nacionalne manjine predstavljaju zastupnici prof. dr. sc. Milorad Pupovac, Dragana Jeckov i Boris Milošević koji su i članovi Savjeta za nacionalne manjine te sudjeluju u donošenju odluke o rasporedu sredstava za programe udruga i ustanova nacionalnih manjina.
 
Republika Hrvatska je potpisala bilateralni sporazum o zaštiti prava nacionalnih manjina s Republikom Srbijom 2004. godine.