Vlasi

Prema podacima Državnog zavoda za statistiku, iz Popisa stanovništva iz 2021. godine, u Republici Hrvatskoj žive 22 pripadnika vlaške nacionalne manjine. Najviše Vlaha živi na području Grada Zagreba, Istarske i Osječko-baranjske županije.

U Hrvatskome saboru interese Vlaha predstavlja zastupnik Veljko Kajtazi koji zastupa ukupno dvanaest nacionalnih manjina (Austrijance, Bugare, Nijemce, Poljake, Rome, Rumunje, Ruse, Rusine, Ukrajince, Turke, Vlahe i Židove) te je i član Savjeta za nacionalne manjine.