Turci

Prema podacima Državnog zavoda za statistiku, iz Popisa stanovništva iz 2021. godine, u Republici Hrvatskoj živi 404 pripadnika turske nacionalne manjine. Najviše Turaka živi na području Grada Zagreba, Primorsko-goranske i Splitsko-dalmatinske županije.

U Registar udruga Republike Hrvatske upisane su sljedeće udruge turske nacionalne manjine:
  • Hrvatsko – turska udruga Split
  • Yedikita – tursko hrvatski kulturni centar
  • Hrvatsko – turska udruga prijateljstva
  • Udruga hrvatsko-turskog prijateljstva Zadar
  • Hrvatsko-tursko društvo Rijeka
  • Društvo hrvatsko-turskog prijateljstva Osijek
  • Hrvatsko-turski kulturni centar

Na izborima za vijeća i predstavnike nacionalnih manjina održanim 2019. godine izabran je predstavnik turske nacionalne manjine u Gradu Zagrebu.
U Hrvatskome saboru interese turske nacionalne manjine predstavlja zastupnik Veljko Kajtazi koji zastupa ukupno dvanaest nacionalnih manjina (Austrijance, Bugare, Nijemce, Poljake, Rome, Rumunje, Ruse, Rusine, Ukrajince, Turke, Vlahe i Židove) te je i član Savjeta za nacionalne manjine.