Rusini

Prema podacima Državnog zavoda za statistiku, iz Popisa stanovništva iz 2021. godine, u Republici Hrvatskoj živi 1.343 pripadnika rusinske nacionalne manjine.
Najviše Rusina živi na području Vukovarsko-srijemske i Osječko-baranjske županije te Grada Zagreba.
Iz Državnog proračuna Republike Hrvatske putem Savjeta za nacionalne manjine financijski se kontinuirano dodjeljuju sredstva udrugama rusinske nacionalne manjine za ostvarivanje programa iz područja informiranja, izdavaštva, kulturnog amaterizma i kulturnih manifestacija. Udruge rusinske nacionalne manjine su:
 
  • Savez Rusina Republike Hrvatske, Vukovar
  • „Rusnak“ – Društvo Rusina u Republici Hrvatskoj, Petrovci
 
Više informacija o financiranju navedenih udruga možete pronaći na poveznici:
 
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2022_04_48_609.html

Redovitu potporu matičnim knjižnicama Rusina pruža i Ministarstvo kulture i medija.
Pripadnici rusinske nacionalne manjine svoje pravo na odgoj i obrazovanje ostvaruju sudjelovanjem u modelu C osnovnoškolskog obrazovanja.
Također, u svrhu očuvanja etničkog, kulturnog i jezičnog identiteta učenika pripadnika nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj organizacijom ljetnih škola kao posebnih oblika nastave te provedbom posebnih programa skrbi se o obrazovanju učenika pripadnika nacionalnih manjina i putem ustanova nacionalnih manjina čije je primarno djelovanje usmjereno na područje odgoja i obrazovanja.
Pripadnici rusinske manjine koriste pravo na izdavanje dvojezične osobne iskaznice.
Pravo na ravnopravnu službenu upotrebu jezika i pisma nacionalnih manjina za rusinsku nacionalnu manjinu propisano je statutom Općine Bogdanovci, a uporaba znamenja i simbola i obilježavanje praznika je propisana statutom u Općini Tompojevci i u Gradu Zagrebu.
Na redovnim lokalnim izborima koji su održani 16. svibnja 2021. godine, pripadnicima rusinske nacionalne manjine bilo je zajamčeno pravo na izbor 3 člana predstavničkih tijela u jedinicama lokalne samouprave. Izabrana su 2 člana u Općini Bogdanovci i 1 član u Općini Tompojevci. Također je izabran, sukladno zajamčenom pravu na izbor, zamjenik općinskog načelnika iz reda pripadnika rusinske nacionalne manjine u Općini Bogdanovci i u Općini Tompojevci (Vukovarsko-srijemska županija).
Na izborima za vijeća i predstavnike nacionalnih manjina održanim 2019. godine izabrana su 4 vijeća i 2 predstavnika rusinske nacionalne manjine te 3 vijeća i 5 predstavnika ukrajinske nacionalne manjine.
 
Pripadnici rusinske nacionalne manjine imaju predstavnika u Savjetu za nacionalne manjine.
 
U Hrvatskome saboru interese rusinske nacionalne manjine predstavlja zastupnik Veljko Kajtazi koji zastupa ukupno dvanaest nacionalnih manjina (Austrijance, Bugare, Nijemce, Poljake, Rome, Rumunje, Ruse, Rusine, Ukrajince, Turke, Vlahe i Židove).