Vijesti

Filtrirajte vijesti:
Od:
Do:
Pronađeno 667 vijesti.
Program pristupa Roma (Program Roma Access) pri Central European University (CEU) sa zadovoljstvom objavljuje poziv za prijavu za akademsku godinu 2012/13. Program pristupa Roma (Roma Access Program) pri Central European University objavljuje poziv za prijavu za akademsku godinu 2012.-2013. Svi uspješni kandidati/-kinje dobit će punu stipendiju.

Rok za prijavu: 11. lipnja 2012. godine


Central European University (CEU) je sveučilište na engleskom jeziku smješteno u Budimpešti (Mađarska). Studenti CEU-a dolaze iz više od 110 zemalja, a nastavno osoblje iz više od 30 zemalja. 06.06.2012. | Pisane vijesti
Poziv na iskaz interesa za organiziranje radionica u sklopu predsjedanja Republike Hrvatske Desetljećem za uključivanje Roma 2005.-2015.Republika Hrvatska preuzima 1. srpnja 2012. godine predsjedanje Desetljećem za uključivanje Roma 2005.-2015. U okviru predsjedanja održat će se dva zasjedanja Međunarodnog upravnog odbora i tri tematske međunarodne radionice. Radionice se održavaju uz potporu Fonda Zaklade Desetljeća. Sadržaj radionica uskladit će se s ostalim dionicima (Tajništvo Desetljeća, međunarodne organizacije, vijeća i predstavnici romske nacionalne manjine, ostale romske udruge, nadležna tijela državne uprave), a okvirne teme i termini radionica su sljedeći: 04.05.2012. | Pisane vijesti
Javne konzultacije – predsjedanje Republike Hrvatske Desetljećem za uključivanje Roma 2005.-2015.Republika Hrvatska preuzima 1. srpnja 2012. godine predsjedanje Desetljećem za uključivanje Roma 2005.-2015. U okviru predsjedanja održat će se dva zasjedanja Međunarodnog upravnog odbora i tri tematske međunarodne radionice.

Uzimajući u obzir sve dosada pristigle komentare, a posebno primajući na znanje prijedloge saborskog zastupnika g. Veljka Kajtazija, rezultat konzultacija s županijskim predsjednicima vijeća i predstavnicima romske nacionalne manjine, te Tajništva Desetljeća, kao i ideje iznijete tijekom dosada organiziranih konzultacija s tijelima državne uprave, međunarodnim organizacijama koje djeluju u RH, vijećima i predstavnicima romske nacionalne manjine te predstavnicima romskih udruga usuglašeni su prioriteti predsjedavanja Republike Hrvatske Desetljećem za uključivanje Roma 2005.-2015. 04.05.2012. | Pisane vijesti
Održan 7. seminar o provedbi Okvirne konvencije za zaštitu nacionalnih manjina, 20. travnja 2012. godine, hotel Dubrovnik, Zagreb

U organizaciji Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske i Savjeta za nacionalne manjine u Zagrebu je 20. travnja 2012. godine održan sedmi po redu jednodnevni seminar o provedbi Okvirne konvencije za zaštitu nacionalnih manjina.

24.04.2012. | Pisane vijesti