OBJAVA REZULTATA NATJEČAJA ZA UDRUGE

U skladu s uvjetima i uputama za prijavu na Natječaj za dodjelu bespovratnih sredstava udrugama za provedbu projekata u području zaštite, poštivanja i promicanja ljudskih prava Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina objavljuje Privremenu rang-listu odabranih projekata i Pričuvnu listu.

Privremena rang-lista sastoji se od prijava projekata udruga poredanih prema broju ostvarenih bodova unutar prioritetnih skupina. Rang lista započinje s prijavom s najvećim brojem bodova i obuhvaća onoliki broj prijava čiji ukupni iznos ne premašuje ukupni planirani iznos natječaja.

Udruge s Privremene liste moraju najkasnije do 3. srpnja 2013. godine dostaviti:

· Uvjerenje o nekažnjavanju (dokument kojim se potvrđuje da se protiv osobe ovlaštene za zastupanje udruge ne vodi kazneni postupak), ne starije od 3 mjeseca od datuma prijave na natječaj,
· potvrdu Porezne uprave o stanju javnog dugovanja za prijavitelja i partnere; u slučaju da postoji javni dug, on mora biti podmiren prije samog potpisivanja ugovora.

One udruge koje ne dostava dokumentaciju ili se provjerom ustanovi da ne ispunjavaju sve tražene uvjete natječaja neće se razmatrati za postupak ugovaranja, već se kontaktirati udruge s Pričuvne liste.

Liste možete preuzeti na ovim linkovima:

Privremena rang-lista odabranih projekata
Pričuvna listaPisane vijesti