Održana Međunarodna konferencija „Aktivizam i participacija mladih Roma“, 18. lipnja 2013. godine, Hotel International, Zagreb

Slika /arhiva/stories/24062013.jpg

U okviru predsjedanja Republike Hrvatske Desetljećem za uključivanje Roma 2005.-2015., u Zagrebu je održana Međunarodna konferencija „Aktivizam i participacija mladih Roma". Međunarodnu konferenciju suorganizirali su Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske i Inicijative mladih Roma Mreže fondacija Otvoreno društvo, uz potporu Fonda zaklade Desetljeća te logističku potporu Tajništva Desetljeća.

Jedan od prioriteta predsjedanja Republike Hrvatske jest i promicanje mladih kao horizontalne teme u inicijativama koje se odnose na Rome, uključujući Desetljeće, na svim razinama: lokalnoj, nacionalnoj i međunarodnoj.

Na konferenciji su sudjelovali predstavnici mladih Roma i nacionalnih savjeta mladih iz svih država članica Desetljeća, kao i mlade Romkinje i Romi angažirani u sklopu regionalnog projekta VK IPA 2010 „Najbolje prakse integracije Roma" koji provodi ODIHR/OSCE. Glavni cilj konferencije bio je pružiti prostor za analizu položaja mladih Roma unutar Desetljeća za uključivanje Roma, Okvira EU za nacionalne Strategije uključivanje Roma i ostalih međunarodnih inicijativa uključujući i nacionalne savjete mladih kao i raspraviti strategije za aktivnu participaciju mladih Roma. Diskusije su osobito bile usmjerene na uključivanje tema vezanih za mlade u romske politike, kao i teme vezane za uključivanje potreba mladih Roma u opće politike za mlade.

U uvodnom dijelu konferencije pozdravne govore održali su Maja Sporiš, pomoćnica ministrice socijalne politike i mladih, Branko Sočanac, ravnatelj Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske, Veljko Kajtazi, zastupnik u Hrvatskom saboru i Tin Gazivoda, savjetnik Mreže fondacija Otvoreno društvo.

Konferencija je rezultirala skupom preporuka zemljama članicama Desetljeća za uključivanje Roma 2005.-2015. koje su predstavnici mladih prezentirali na 24. sastanku Međunarodnog upravnog odbora.

Preuzimanje:
Dnevni red konferencije (EN)Pisane vijesti