Seminar o ulozi i unaprjeđenju rada vijeća i predstavnika nacionalnih manjina, Split, 11. lipnja 2013. godine

Slika /arhiva/stories/14062013.jpg

Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina u suradnji sa Savjetom za nacionalne manjine održao je 11. lipnja 2013. godine u Splitu, još jedan u nizu, seminar o ulozi i unaprjeđenju rada vijeća i predstavnika nacionalnih manjina.

Rječ je o seminarima koji se godinama kontinuirano održavaju s ciljem informiranja i educiranja članova vijeća i predstavnika nacionalnih manjina o njihovim pravima i obvezama koje proizlaze iz Ustavnog zakona o pravima naconalnih manjina, motiviranja i poticanja na bolju suradnju vijeća i predstavnika sa tijelima lokalnih jedinica, kao i s ciljem razmjene informacija o svim specifičnim problemima pripadnika nacionalnih manjina na lokalnoj razini.

 

Na seminaru u Splitu su sudjelovali, uz predstavnike Ureda i Savjeta, i predstavnik Ministarstva uprave, zastupnik bošnjačke nacionalne manjine u Hrvatskome saboru, članovi vijeća i predstavnici nacionalnih manjina i predstavnici tijela Grada Splita i Splitsko-dalmatinske županije.

Sudionicima seminara su se obratili, ali i odgovarali na brojne upite, uz ravnatelja Ureda g. mr. sc. Branka Sočanca i predsjednika Savjeta g. Aleksandra Tolnauera,g. Sulejmana Tabakovića savjetnika u Ministarstvu upravei gradonačelnik Grada Splita g. Ivo Baldasar, zamjenik gradonačelnika g. Goran Kovačević, savjetnik uSplitsko-dalmatinskojžupaniji g. Andro Ozretić, te g. Nedžad Hodžić, zastupnik bošnjačke nacionalne manjine u Hrvatskome saboru i član Savjeta za nacionalne manjine.

U raspravi su se analizirali problemi u funkcioniranju vijeća i predstavnika u jedinicama na području Splitsko-dalmatinske županije, posebno problemi financiranja na lokalnoj razini, ali se raspravljalo i o upisu vijeća i predstavnika u Registar, aktima vijeća i predstavnika, novom Popisu stanovništva 2011., zapošljavanju manjina i brojnim drugim pitanjima. Uz probleme, iznosili su se i primjeri dobre prakse i pozitivna iskustva u međusobnoj suradnji vijeća i predstavnika s upravnim tijelima Grada Splita i Splitsko-dalmatinske županije.Pisane vijesti