Aktivnosti užih radnih skupina

Prvi sastanak užih radnih skupina

Po zaprimanju i objedinjavanju odgovora članova Radne skupine o raspravnim pitanjima koja su definirana na prvom sastanku Radne skupine za izradu Nacionalnog plana za uključivanje Roma, Ured je 17. studenog 2020. članovima Radne skupine uputio 1. Prijedlog Nacrta Nacionalnog plana, a potom održao i dva sastanka užih radnih skupina.
 
Sastanak Uže radne skupine za  područje prevencije antiromskog rasizma i diskriminacije održan je 23. studenog 2020., a sastanak Uže radne skupine za područje suzbijanja siromaštva i socijalne isključenosti te osnaživanje građanske participacije Roma, 24. studenog 2020. godine.
 
Na sastancima užih radnih skupina, raspravljani su prijedlozi članova Radne skupine vezano uz posebne ciljeve i pokazatelje ishoda kao i načini njihove integracije u tekst 1. Prijedloga Nacrta Nacionalnog plana za uključivanje Roma.
 
Zaključci rada užih radnih skupina objedinjeni su i dostavljeni članovima Radne skupine kao dio pripreme za 2. sastanak Radne skupine koji je održan 27. studenog 2020. godine.

Drugi sastanak užih radnih skupina

Dana 12. veljače održani su drugi sastanak uže radne skupine za područje prevencije antiromskog rasizma i diskriminacije i drugi sastanak uže radne skupine za područje suzbijanja siromaštva i socijalne isključenosti te osnaživanje građanske participacije Roma.

Sastanci su imali za cilj razmotriti nacrt Nacionalnog plana za uključivanje Roma i pripadajućeg Akcijskog plana iz perspektive doprinosa ovih dokumenata horizontalnim politikama Nacionalnog plana: 1) borbi protiv antiromskog rasizma i diskriminacije; 2) smanjivanju siromaštva i socijalne isključenosti i 3) participaciji kroz osnaživanje, suradnju i povjerenje u javne institucije. Temeljem donesenih zaključaka užih radnih skupina revidirani su nacrti Nacionalnog plana za uključivanje Roma i Akcijskog plana za njegovu provedbu.

U nastavku možete preuzeti Odluke o osnivanju užih radnih skupina te zapisnike sa sastanaka:

Odluka o osnivanju Uže radne skupine za područje prevencije antiromskog rasizma i diskriminacije

Odluka o osnivanju Uže radne skupine za područje suzbijanja siromaštva i socijalne isključenosti te osnaživanje građanske participacije Roma

Zapisnik s 1. sastanka Uže radne skupine za područje prevencije antiromskog rasizma i diskriminacije

Zapisnik s 1. sastanka Uže radne skupine za područje suzbijanja siromaštva i socijalne isključenosti te osnaživanje građanske participacije Roma

Zapisnik s 2. sastanka Uže radne skupine za područje prevencije antiromskog rasizma i diskriminacije

Zapisnik s 2. sastanka Uže radne skupine za područje suzbijanja siromaštva i socijalne isključenosti te osnaživanje građanske participacije Roma