Kontakt

Ured za ljudska prava i
prava nacionalnih manjina

Mesnička 23, 10 000 Zagreb
Tel: 01 4569 358
Fax:01 4569 324
E-mail: ured@uljppnm.vlada.hr

Radno vrijeme: ponedjeljak-petak 8:30-16:30

O Uredu