Drugi sastanak Radne skupine za izradu Nacionalnog plana za uključivanje Roma

Drugi sastanak Radne skupine za izradu Nacrta Nacionalnog plana za uključivanje Roma, za razdoblje od 2021. do 2027. godine i Nacrta Akcijskog plana za provedbu Nacionalnog plana za uključivanje Roma za razdoblje od 2021. do 2027. godine, za razdoblje od 2021. do 2022. godine održan je 27. studenog 2020. godine, s početkom u 13:00 sati. Sastanak je održan putem aplikacije Microsoft Teams, a vodio ga je voditelj Radne skupine, ravnatelj Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina – Alen Tahiri, univ. spec. pol.

Na 2. sastanku Radne skupine potvrđena je suglasnost članova Radne skupine s područjima intervencije tj. općim ciljevima, koji uključuju sljedeće:
 
HORIZONTALNE CILJEVE:
  • Borba protiv antiromskog rasizma i diskriminacije
  • Smanjivanje siromaštva i socijalne isključenosti kako bi se smanjio društveno-ekonomski jaz između Roma i opće populacije
  • Poticati participaciju kroz osnaživanje, suradnju i povjerenje u javne institucije
 
SEKTORSKE CILJEVE:
  • Povećati učinkovit jednak pristup kvalitetnom uključivom obrazovanju
  • Povećati učinkovit jednak pristup kvalitetnom i održivom zapošljavanju
  • Poboljšati zdravlje Roma i povećati učinkovit jednak pristup kvalitetnim uslugama zdravstvene skrbi
  • Povećati učinkovit jednak pristup prikladnom desegregiranom stanovanju i osnovnim uslugama
 
Također, na 2. su sastanku Radne skupine usuglašeni posebni/specifični ciljevi Nacionalnog plana za uključivanje Roma kao i njima pripadajući pokazatelji ishoda.
 
Na temelju usuglašenih stavova članova Radne skupine, Ured je izradio 2. Prijedlog Nacrta dokumenta koji je 01. prosinca 2020. dostavljen na očitovanje članovima Radne skupine. Rok za dostavu očitovanja članova Radne skupine na 2. Prijedlog Nacrta Nacionalnog plana je 14. prosinca 2020. godine.
 
Sljedeći sastanci užih radnih skupina, planirani su 17. i 18. prosinca 2020., a 22. prosinca 2020. planiran je i treći sastanak Radne skupine.

Zapisnik s drugog sastanka Radne skupine za izradu Nacionalnog plana za Rome