Drugi sastanak Radne skupine za izradu Nacionalnog plana za suzbijanje trgovanja ljudima

Dana 14. srpnja 2022., s početkom u 14,00 sati održan je drugi sastanak Radne skupine za izradu Nacionalnog plana za suzbijanje trgovanja ljudima za razdoblje od 2022. do 2027. i Akcijskog plana za provedbu Nacionalnog plana za suzbijanje trgovanja ljudima za razdoblje od 2022. do 2027., za razdoblje od 2022. do 2024. (u daljnjem tekstu: Radna skupina). Sastanak je putem Microsoft Teams aplikacije vodila zamjenica voditelja Radne skupine, voditeljica Službe za ljudska prava, Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske, gđa Danijela Gaube.

Članovima Radne skupine prezentirani su posebni ciljevi Nacionalnog plana za suzbijanje trgovanja ljudima za razdoblje od 2022. do 2027., korigirani sukladno primjedbama koordinacijskog tijela sustava strateškog planiranja (Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije) nakon prvog sastanka Radne skupine održanog u svibnju 2022., pojedine mjere za provedbu posebnih ciljeva te aktivnosti koje će se provoditi u okviru predstavljenih mjera.

Sljedeći sastanak Radne skupine najavljen je za rujan 2022., a najavljeno je i održavanje užih sastanaka s predstavnicima pojedinih tijela radi rješavanja spornih pitanja.