Nacionalni plan zaštite i promicanja ljudskih prava i suzbijanja diskriminacije za razdoblje do 2027. godine

Slika /slike/NP zaštite i promicanja LJP.jpg
Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj dana 30. ožujka 2023. godine usvojila Odluku o donošenju Nacionalnog plana zaštite i promicanja ljudskih prava i suzbijanja diskriminacije za razdoblje do 2027. godine, Akcijskog plana zaštite i promicanja ljudskih prava za 2023. godinu i Akcijskog plana suzbijanja diskriminacije za 2023. godinu.

Poveznice na dokumente:

Nacionalni plan zaštite i promicanja ljudskih prava i suzbijanja diskriminacije za razdoblje do 2027. godine
National Plan for the Protection and Promotion of Human Rights and Combatting Discrimination for the period to 2027.
Akcijski plan zaštite i promicanja ljudskih prava za 2023. godinu
Akcijski plan suzbijanja diskriminacije za 2023. godinu

Svrha Nacionalnog plana zaštite i promicanja ljudskih prava i suzbijanja diskriminacije za razdoblje do 2027. godine (u daljnjem tekstu: Nacionalni plan) je kroz višegodišnje planiranje osigurati koordinirano djelovanje tijela državne uprave na području zaštite ljudskih prava i suzbijanja diskriminacije, nadopuniti postojeće sektorske politike i podignuti razinu znanja i svijesti o jednakosti kako bi svi građani ostvarili svoja prava zajamčena Ustavom Republike Hrvatske i međunarodnim ugovorima za zaštitu ljudskih prava i suzbijanje diskriminacije.

Kroz provedbu posebnih ciljeva u petogodišnjem razdoblju doprinijet će se dugoročnom postizanju više razine društvene uključenosti i socijalne solidarnosti, kvalitete života i vladavine prava i ostvarenju Globalnih ciljeva održivog razvoja do 2030. na nacionalnoj razini.

Provedba Nacionalnog plana u najvećoj mjeri podupire ostvarenje horizontalnog prioriteta Nacionalne razvojne strategije Republike Hrvatske do 2030. godine, promicanje ravnopravnosti i jednakih mogućnosti, kako bi se dugoročno ostvarila vizija društva u kojemu nema diskriminacije na temelju rasne ili etničke pripadnosti, vjere, spola, spolne orijentacije, nacionalnog ili društvenog podrijetla i invaliditeta, u kojem su svi hrvatski građani jednako prisutni na svim područjima javnog i privatnog života, imaju jednak status, jednake mogućnosti za ostvarivanje svojih prava i jednaku korist od ostvarenih rezultata.

Kako bismo osigurali jednak pristup pojedinim područjima života te dobrima i uslugama za sve građane, a posebice skupinama građana koje se češće nalaze u nepovoljnom položaju, oblikovane su mjere usmjerene na područje obrazovanja, rada i zapošljavanja, zdravstva i stanovanja kao i poseban cilj usmjeren na osnaživanje prava nacionalnih manjina.

Dokumenti povezani s izradom akta strateškog planiranja:

Komunikacijska strategija Nacionalnog plana zaštite i promicanja ljudskih prava i suzbijanja diskriminacije za razdoblje do 2027. godine 
Indikativni plan vrednovanja Nacionalnog plana zaštiti i promicanja ljudskih prava i suzbijanja diskriminacije za razdoblje od 2021. do 2027.
Pregled institucionalnog, zakonodavnog i strateškog okvira u području zaštite i promicanja ljudskih prava i suzbijanja diskriminacije
Opis analitičkih podloga za izradu Nacionalnog plana zaštite i promicanja ljudskih prava i suzbijanja diskriminacije za razdoblje od 2021. do 2027.
Izvješće o provedbi postupka prethodnog vrednovanja