Izrada Nacionalnog plana za suzbijanje trgovanja ljudima za razdoblje od 2022. do 2027.

Slika /slike/Nacionalni plan za suzbijanje trgovanja ljudima.jpg
Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske pokrenuo je postupak izrade Nacionalnog plana za suzbijanje trgovanja ljudima za razdoblje od 2022. do 2027. i pratećeg Akcijskog plana za razdoblje od 2022. do 2024., na temelju Odluke Vlade Republike Hrvatske o pokretanju postupka izrade Nacionalnog plana za suzbijanje trgovanja ljudima za razdoblje od 2022. do 2027., donesene na 101. sjednici, održanoj 10. veljače 2022.

Na temelju navedene Odluke, ravnatelj Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina donio je Odluku o osnivanju Radne skupine za izradu Nacrta Nacionalnog plana za suzbijanje trgovanja ljudima za razdoblje od 2022. do 2027. i Nacrta Akcijskog plana za provedbu Nacionalnog plana za suzbijanje trgovanja ljudima za razdoblje od 2022. do 2027., za razdoblje od 2022. do 2024., čime je i formalno započela izrada Nacionalnog plana za suzbijanje trgovanja ljudima za razdoblje od 2022. do 2027. (dalje u tekstu: Nacionalni plan).

Ovim Nacionalnim planom, čiju izradu koordinira Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske, definirat će se i postaviti posebni ciljevi u vezi sa suzbijanjem trgovanja ljudima u Republici Hrvatskoj radi nadogradnje već uspostavljenog referalnog sustava suzbijanja trgovanja ljudima te prilagodbe novim trendovima fenomena trgovanja ljudima.

Nacionalni plan bit će u cijelosti usklađen s EU strategijom suzbijanja trgovanja ljudima za razdoblje od 2021. do 2025. te ostalim relevantnim preporukama međunarodnih organizacija upućenih Republici Hrvatskoj na ovom području (OESS, Vijeće Europe – GRETA, Državno tajništvo SAD-a – TIP Report), kao i preporukama iz Evaluacije nacionalnog referalnog sustava suzbijanja trgovanja ljudima iz listopada 2021.

Na sljedećim poveznicama možete pronaći detaljnije informacije i dokumente:

Odluka o pokretanju postupka izrade Nacionalnog plana za suzbijanje trgovanja ljudima za razdoblje od 2022. do 2027.

Odluka o osnivanju Radne skupine za izradu Nacrta Nacionalnog plana za suzbijanje trgovanja ljudima za razdoblje od 2022. do 2027. i Nacrta Akcijskog plana za provedbu Nacionalnog plana za suzbijanje trgovanja ljudima za razdoblje od 2022. do 2027., za razdoblje od 2022. do 2024.

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Radne skupine za izradu Nacrta Nacionalnog plana za suzbijanje trgovanja ljudima za razdoblje od 2022. do 2027 i Nacrta pratećeg Akcijskog plana

Odluka o dopunama Odluke o osnivanju Radne skupine za izradu Nacrta Nacionalnog plana za suzbijanje trgovanja ljudima za razdoblje od 2022. do 2027. i Nacrta pripadajućeg Akcijskog plana

Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju Radne skupine za izradu Nacrta Nacionalnog plana za suzbijanje trgovanja ljudima za razdoblje od 2022. do 2027. i Nacrta pratećeg Akcijskog plana

Poslovnik o radu Radne skupine za izradu Nacrta Nacionalnog plana za suzbijanje trgovanja ljudima za razdoblje od 2022. do 2027. i Nacrta pratećeg Akcijskog plana

Komunikacijska strategija Nacionalnog plana za suzbijanje trgovanja ljudima za razdoblje od 2022. do 2027.