Videografika: Uključivanje osoba pod međunarodnom zaštitom u hrvatsko društvo prevedena na 7 jezika: arapski, engleski, farsi, francuski, kurdski, paštu i turskiUred za ljudska prava i prava nacionalnih manjina izradio je informativnu videografiku sa svrhom podizanja svijesti o važnosti uspješne integracije osoba kojima je odobrena međunarodna zaštita. Izrada videografike dio je projekta INCLuDE – Međuresorna suradnja u osnaživanju državljana trećih zemalja sufinanciranoga sredstvima Fonda za azil, migracije i integraciju (AMIF) čiji je cilj jačanje preduvjeta za socijalnu uključenost državljana trećih zemalja s naglaskom na osobe kojima je odobrena međunarodna zaštita u Republici Hrvatskoj.
Cilj je videografike promicanje prihvaćanja i uključivanja u društvo državljana trećih zemalja koji traže međunarodnu zaštitu te onih kojima je odobrena putem preglednog i sažetog prikaza njihovih prava i obveza te izazova s kojima se na tom putu susreću.
Kako bi videografika bila dostupna širem broju ljudi, a posebno državljanima trećih zemalja koji traže zaštitu u Republici Hrvatskoj, Ured je istu preveo na sedam jezika.
Ovim putem pozivamo sve zainteresirane da je koriste u svrhu promocije integracije te informiranja osoba koje su bile prisiljene napustiti svoje zemlje, a utočište su našle u Republici Hrvatskoj.

Videografiku s titlovima na pojedinim jezicima možete pogledati i podijeliti na sljedećim linkovima:
 
ARAPSKI
https://www.youtube.com/watch?v=buppk_IR7MI
 
ENGLESKI
https://youtu.be/TshH_VF6TtY
 
FARSI
https://youtu.be/1h12SRmaYQw
 
FRANCUSKI
https://youtu.be/hGI15wrq8ZA
 
KURDSKI
https://www.youtube.com/watch?v=2dJ6x8_5VxI
 
PAŠTU
https://youtu.be/mNvzuhIMFHY
 
TURSKI
https://youtu.be/WUrLp6kvJMc

Pisane vijesti