V.d. ravnatelja Ureda mr.sc. Branko Sočanac kao predstavnik Vijeća Europe sudjelovao na sastanku UN-a u Buenos Airesu

Slika /slike/Buenos Aires.jpg
V.d. ravnatelja Ureda mr.sc. Branko Sočanac kao predstavnik Vijeća Europe sudjelovao je na UN-ovom skupu  o položaju Roma u obje Amerike. Sastanak je organizirao novi Posebni izvjestitelj za pitanja manjina Vijeća za ljudska prava UN-a Fernand de Varennes. U raspravi koja je, nakon uvodnih riječi, vođena puna dva dana, Romi iz Sjeverne i Južne Amerike iznosili su svoja iskustva o njihovom položaju a riječ koja se najčešće čula bila je diskriminacija i to po različitim osnovama. Redali su se primjeri iz raznih država: Kanada, Čile , Kolumbija, Meksiko, Peru, Brazila….

Većina Roma drži da su oni 'nevidljivi' za vlasti odnosnih država kao i za ostalo stanovništvo. Nedostaje podrška, kako središnjih tako i lokalnih vlasti, otežan je pristup školstvu, visok je stupanj prijevremenog prekida obrazovanja, očekivani životni vijek je vrlo nizak a zbog izostanka statistika nema ni jasnih politika prema Romima. Brojne su predrasude o Romima glede higijene, kriminala, nerada i sl. Uz to se vežu i brojni stereotipi, nasilje i evikcije. Smatra se da u obje Amerike živi oko 4 milijuna Roma.

U daljnjem tijeku sastanka Posebni izvjestitelj za pitanja manjina UN-a upoznao je sa sustavom zaštite ljudskih prava u UN-u a predstavnica Interameričke komisije za ljudska prava izvijestila je o okviru rada te institucije. G. Sočanac u svojstvu izaslanika Vijeća Europe, upoznao je s radom ove europske organizacije te brojnih tijela koja se bave promoviranjem i zaštitom ljudskih prava na europskom kontinentu. Posebni naglasak bio je na manjinskim te romskim pitanjima a osvrnuo se i na rad CAHROM-a, glavnog tijela Vijeća Europe za pitanje Roma na našem kontinentu, kojem je ujedno i predsjednik.

Interes je bio značajan, osobito kada je naznačena mogućnost za daljnju suradnju CAHROM-a i Roma i njihovih organizacija iz obje Amerike. Budući u CAHROM-u Kanada, SAD i Meksiko imaju promatrački status, iznijeta je mogućnost da se preko odnosnih država konkretiziraju oblici suradnje Roma s obje strane Atlantika.
 

Pisane vijesti