Javni natječaj za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme u Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske

Slika /slike/Ostale informacije.jpg
Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske raspisao je javni natječaj za sljedeće radno mjesto:
 
U Jedinici za suzbijanje trgovanja ljudima i poslove međunarodne suradnje
Savjetnik u Vladi i Vladinom uredu – 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme

Javni natječaj je objavljen u „Narodnim novinama“, broj 98 od 4. listopada 2017. godine (NN 98/17).
 
Prijave se podnose neposredno ili poštom na adresu: Vlada Republike Hrvatske, Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina, Mesnička 23, 10 000 Zagreb.
 
Vrijeme i mjesto održavanja testiranja objavit će se najmanje 5 dana prije dana određenog za testiranje, na web-stranici Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske.

Tekst Javnog natječaja.

Opis poslova, podaci o plaći radnog mjesta koje se popunjava javnim natječajem, sadržaj i način testiranja te pravni izvori za pripremu kandidata za testiranje.
 

Pisane vijesti