Rješenje o prijmu u državnu službu

Slika /slike/Ostale informacije.jpg
Javna objava rješenja o prijmu u državnu službu na određeno vrijeme u Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske, Jedinicu za provedbu nacionalnih programa i projekata za nacionalne manjine, na određeno vrijeme, na temelju provedenog oglasa za prijam u državnu službu na određeno vrijeme objavljenog dana 21. prosinca 2018. godine na web-stranicama Ministarstva uprave, Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske.

Rješenje o prijmu u državnu službu od 08.02.2019.

Rješenje o prijmu u državnu službu od 08.02.2019.

Pisane vijesti