Sjednica Nacionalnog odbora za suzbijanje trgovanja ljudima

Slika /slike/IMG_4051.JPG
Dana 19. veljače 2019. godine u Vladi Republike Hrvatske održana je sjednica Nacionalnog odbora za suzbijanje trgovanja ljudima, tijela imenovanog od strane Vlade Republike Hrvatske sa zadaćom koordinacije aktivnostima svih tijela nadležnih za suzbijanje trgovanja ljudima u Republici Hrvatskoj. 

Sjednicom je predsjedala mr. sc. Marija Pejčinović Burić, potpredsjednica Vlade Republike Hrvatske i ministrica vanjskih i europskih poslova. Predsjednica Nacionalnog odbora istaknula je kako je sustav suzbijanja trgovanja ljudima u Republici Hrvatskoj osnovan na principima poštivanja temeljnih ljudskih prava žrtava trgovanja ljudima i osiguravanju pomoći i zaštite, pri čemu se naročita pozornost posvećuje socijalnoj i ekonomskoj integraciji i reintegraciji žrtava trgovanja ljudima u društvo kao jednom od glavnih preduvjeta za njihov uspješan oporavak i osnaživanje. Također je izrazila osobito zadovoljstvo proaktivnom međunarodnom kriminalističkom istragom Ministarstva unutarnjih poslova koja je u 2018. godini rezultirala identifikacijom 59 žrtava trgovanja ljudima.

Nacionalni koordinator za suzbijanje trgovanja ljudima i ravnatelj Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske, g. Alen Tahiri, univ.spec.pol, najavio je daljnji rad na unaprjeđenju sustava pomoći i zaštite žrtava trgovanja ljudima, naročito u području pojačane edukacije sudaca i sutkinja na svim razinama kako bi bolje razumjeli težinu kaznenog djela trgovanja ljudima prilikom izricanja kazne te se dodatno upoznali s pitanjem sekundarne viktimizacije žrtava trgovanja ljudima. Istaknuo je i važnost suradnje i umreženost s državama u regiji, ne samo u istražnim postupcima nego i u pružanju pomoći i zaštite žrtvama stranim državljanima/kama kao i u postupcima povratka u zemlju porijekla žrtve te je najavio održavanje regionalne konferencije i sastanka nacionalnih koordinatora Jugoistočne Europe u Republici Hrvatskoj.

Sjednici su prisustvovali predstavnici Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske, Ministarstva unutarnjih poslova, Ministarstva vanjskih i europskih poslova, Ministarstva pravosuđa, Državnog odvjetništva Republike Hrvatske, Ministarstva rada i mirovinskog sustava, Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, Ministarstva zdravstva, Ministarstva znanosti i obrazovanja, Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Centra za nestalu i zlostavljanu djecu te Hrvatskog Crvenog križa. Na sjednici se, između ostalog, raspravljalo o prethodnim i planiranim aktivnostima na području suzbijanja trgovanja ljudima te je predstavljen Protokol za integraciju/reintegraciju žrtava trgovanja ljudima.Pisane vijesti