Oglas za prijam u državnu službu na određeno vrijeme od 9. travnja 2024. godine

Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina raspisuje Oglas za prijam u državnu službu na određeno vrijeme, za 2 Viša savjetnika/ice.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave Oglasa na web-stranici Ministarstva pravosuđa i uprave, https://mpu.gov.hr/.
 
Oglas je na web-stranici Ministarstva pravosuđa i uprave https://mpu.gov.hr/oglasi-na-odredjeno-vrijeme-22301/22301?nid=13828 objavljen dana 11. travnja 2024. godine.
 
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se neposredno ili poštom na adresu: Vlada Republike Hrvatske, Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina, Mesnička 23, 10000 Zagreb, s naznakom "Za oglas za prijam u državnu službu“.
 
Obavijest o vremenu i mjestu održavanja razgovora (intervjua) bit će objavljena najmanje 5 dana prije njegovog održavanja, na web-stranici Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske.
 
Oglas za prijam u državnu službu na određeno vijeme
 
Pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata/kinja prijavljenih na oglas za prijam u državnu službu na određeno vrijeme


Pisane vijesti