Održana završna konferencija projekta „Prikupljanje i praćenje baznih podataka za učinkovitu provedbu Nacionalne strategije za uključivanje Roma“

Slika /slike/Foto vijesti 2018/foto1-zavrsna konf.-bazni podaci.jpg
U srijedu, 11. srpnja 2018. godine, u Hotelu International, Zagreb, održana je završna konferencija projekta „Prikupljanje i praćenje baznih podataka za učinkovitu provedbu Nacionalne strategije za uključivanje Roma“. Projekt, ukupne vrijednosti 679.278,35 eura, za Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina kao korisnika, provodili su tvrtka Ecorys Hrvatska d.o.o. i udruga Centar za mirovne studije.

Pozdravne govore na konferenciji održali su Maja Hranilović, direktorica tvrtke Ecorys Hrvatska d.o.o., Alen Tahiri, ravnatelj Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina i Veljko Kajtazi, zastupnik u Hrvatskom saboru, a na konferenciji je prisustvovalo preko 100 sudionika, predstavnika tijela državne uprave, stručnih službi vlade, ureda pravobranitelja, zavoda i agencija, civilnog društva, uključujući i predstavnike romskog civilnog društva kao i predstavnici akademske zajednice.

U okviru projekta provedeno je istraživanje s ciljem prikupljanja baznih podataka o romskoj populaciji u Republici Hrvatskoj, kako bi se omogućila uspostava učinkovitog i transparentnog sustava praćenja provedbe Nacionalne strategije za uključivanje Roma, za razdoblje od 2013. do 2020. godine i pratećih Akcijskih planova te kreiranje budućih intervencija za poboljšanje životnih prilika romske nacionalne manjine temeljenih na dokazima. Rezultati ovog istraživanja omogućuju praćenje učinka planiranih javnih politika, strategija i mjera koje provode tijela javne vlasti na ciljanu populaciju. Rezultati istraživanja objavljeni su u publikaciji „Uključivanje Roma u hrvatsko društvo: istraživanje baznih podataka“ koja je predstavljena na završnoj konferenciji te je, uz tiskano izdanje, dostupna i na mrežnim stranicama Ureda (Uključivanje Roma u hrvatsko društvo - istraživanje baznih podataka).

Uz istraživanje, u okviru projekta održane su prezentacije regionalnih rezultata istraživanja, koje su pratile fokusirane grupe s ciljem definiranja prioriteta za provedbu temeljenih na detektiranim problemima romske zajednice u pojedinoj regiji.

Ostale aktivnosti projekta uključivale su izradu web-sučelja za praćenje provedbe Nacionalne strategije i pratećih Akcijskih planova, no i Okvira EU za nacionalne strategije integracije Roma, provedbu edukacija za predstavnike tijela državne uprave, jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i organizacija civilnog društva o korištenju web-sučelja.


Dan ranije, 10. srpnja 2018. godine, također u Hotelu International u Zagrebu, održana je i fokusirana grupa na kojoj su predstavljene preporuke nastale na regionalnim fokusiranim grupama s ciljem validacije preporuka relevantnih za provedbu budućih aktivnosti za poboljšanje položaja romske nacionalne manjine. Također, na fokusiranoj grupi predstavljene su i raspravljane preporuke Europske komisije protiv rasizma i netolerancije. Sudionici fokusirane grupe bili su ključni predstavnici nadležnih tijela državne uprave, jedinica lokalne i područne (samouprave), organizacija civilnog društva, ureda Pučke pravobraniteljice te Vijeća Europe.Priručnici:
Istraživanja i analize:
 

Pisane vijesti