Održana treća edukacija za korištenje on-line alata za praćenje provedbe Nacionalne strategije za uključivanje Roma

Slika /slike/Foto vijesti 2018/foto1-cavtat-9.7.2018..jpg
U okviru projekta „Prikupljanje i praćenje baznih podataka za učinkovitu provedbu Nacionalne strategije za uključivanje Roma“, financiranog iz IPA 2012 programa, u Cavtatu je 03. i 04. srpnja 2018. godine, održana zadnja u nizu od tri edukacije za korištenje on-line alata za praćenje provedbe Nacionalne strategije za uključivanje Roma i pratećeg Akcijskog plana. Na edukaciji su sudjelovali predstavnici tijela državne uprave, jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te predstavnici romskog civilnog društva.

Cilj edukacije jest praktično obučiti sudionike (nositelje i sunositelje mjera) za korištenje izrađenog on-line alata tj. platforme za praćenje provedbe Nacionalne strategije za uključivanje Roma i pripadajućeg Akcijskog plana, a s krajnjim ciljem unapređenja kvalitete izvještavanja o provedbi Akcijskog plana za provedbu Nacionalne strategije za uključivanje Roma te unapređenja praćenja krajnjeg učinka kojeg provedba strateškog okvira ima na život pripadnika romske nacionalne manjine. Sudionicima je, uz proces praćenja provedbe NSUR-a i pratećeg Akcijskog plana, predstavljen i postupak praćenja Okvira EU za nacionalne strategije uključivanja Roma.

Edukaciju je otvorio ravnatelj Ureda, Alen Tahiri, univ.spec.pol., koji je u svom pozdravnom govoru naveo kratku genezu nastanka projekta, ključne poteškoće do kojih je nedostatak baznih podataka dovodio u smislu praćenja, ali i planiranja učinkovitih mjera integracije pripadnika romske nacionalne manjine, a na koje je Ured ovim projektom odgovorio. Također, ravnatelj je pozvao sudionike edukacije na suradnju kako tijekom održavanja edukacije, tako i u novim krugovima izvještavanja o provedbi strateškog i pripadajućeg provedbenog dokumenta koje će se u budućnosti obavljati putem projektom uspostavljene on-line platforme.Projekt za Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina, kao korisnika, provode ugovaratelji ECORYS HRVATSKA d.o.o. i Centar za mirovne studije. Ukupna vrijednost projekta je 679.278,35 eura, od čega su 90% sredstva EU, a 10% nacionalno sufinanciranje iz sredstava Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina (ukupno: 67.927,84 eura).

Pisane vijesti