Radna skupina za operativnu provedbu zadaća Stalnog povjerenstva za provedbu integracije stranaca u hrvatsko društvo, 20. srpnja 2018. godine

Slika /slike/Foto vijesti 2018/Radna skupina-integracija stranaca 1.jpg
U sklopu provedbe projekta ''Podrška integraciji državljana trećih zemalja kojima je potrebna međunarodna zaštita'' sufinanciranog u okviru Nacionalnog programa Fonda za azil, migracije i integraciju (AMIF), Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske (u nastavku: Ured) organizirao je dana 20. srpnja 2018. godine sastanak Radne skupine za operativnu provedbu zadaća Stalnog povjerenstva za provedbu integracije stranaca u hrvatsko društvo u Prihvatilištu za tražitelje azila Kutina (u nastavku: Radna skupina).
Prihvatilište za tražitelje azila Kutina službeno je otvoreno 27. lipnja 2006. godine i od tada pruža smještaj te niz usluga tražiteljima međunarodne zaštite. Ovo prihvatilište prvenstveno je orijentirano na smještaj posebno ranjivih skupina tražitelja međunarodne zaštite, obitelji s malom djecom, osoba s invaliditetom te maloljetnika bez pratnje, kao i osoba koje u Hrvatsku dolaze preseljenjem iz Turske.
Prije početka sastanka, za članove Radne skupine organiziran je obilazak Prihvatilišta za tražitelje azila. Ravnatelj Ureda g. Alen Tahiri otvorio je sastanak Radne skupine te je riječ predana gđi. Manueli Šporčić Horčička (predstavnica MUP-a) koja je članove Radne skupine upoznala s djelokrugom i organizacijom rada Prihvatilišta za tražitelje azila.
U Prihvatilištu u Kutini na smještaju se trenutno  nalaze 42 osobe, a od toga 6 novodošlih obitelji koje su 10. srpnja 2018. godine stigle kao 3. grupa tražitelja po programu preseljenja iz Turske. Program preseljenja je program sukladan zaključcima Europskog vijeća i Odluci Vlade Republike Hrvatske o premještaju i preseljenju državljana trećih zemalja koje ispunjavaju uvjete za odobrenje međunarodne zaštite, a po kojem se Republika Hrvatska obvezala primiti 250 osoba tijekom 2017. i 2018. godine.
Ravnatelj Ureda g. Alen Tahiri te pomoćnica ravnatelja Ureda gđa. Danijela Gaube predstavili su članovima Radne skupine aktivnosti Ureda u okviru projekata financiranih iz fondova Europske unije.
U sklopu projekta „Podrška integraciji državljana trećih zemalja kojima je potrebna međunarodna zaštita“, a koji je sufinanciran iz Fonda za azil, migracije i integraciju (AMIF), Ured provodi veliku medijsku kampanju, istraživanje stavova građana i njihove spremnosti na prihvat osoba kojima je potrebna međunarodna zaštita te istraživanje kapaciteta lokalnih zajednica za prihvat ovih osoba kao i brojna javna događanja.
Također je spomenuto da, obzirom na višestruko uvećanje broja osoba kojima je odobrena međunarodna zaštita, Vlada Republike Hrvatske je usvojila mjeru izrade Plana razmještaja, sukladno Akcijskom planu za integraciju osoba kojima je odobrena međunarodna zaštita za razdoblje od 2017.do 2019. godine. Kao nositelj mjere i koordinativno tijelo Vlade Republike Hrvatske u području integracije stranaca, Ured je zadužen za pripremu ovog dokumenta, a koji se namjerava usvojiti do kraja tekuće godine.
 
Primaran zaključak sastanka Radne skupine definiran je mišljenjem da je Plan razmještaja izrazito važan strateški dokument u kojem će biti definirane procedure i kriteriji po kojima će osobe po dobivanju međunarodne zaštite biti smještane u različita mjesta i gradove diljem Hrvatske. S ciljem rasterećenja jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave važno je razviti sustav raspodijele ove obaveze koja sa sobom nosi znatniji angažman raznih sustava kroz koje se provode integracijske mjere (osiguravanje smještaja, socijalna skrb, zapošljavanje, zdravstvo itd.). U isto vrijeme, promišljen sustav raspršivanja osoba pod međunarodnom zaštitom podrazumijeva i uzimanje u obzir potreba tih osoba, njihovih prilika za integraciju, ali nosi i potencijalnu dobrobit lokalnim zajednicama.Pisane vijesti