Održana prezentacija rezultata istraživanja u okviru projekta „Prikupljanje baznih podataka za učinkovitu provedbu Nacionalne strategije za uključivanje Roma“, Zagreb, 04. svibnja 2018.

Slika /slike/Predstavljanje rezultata istraživanja svibanj 2018.jpg
U petak 04. svibnja 2018. godine u Novinarskom domu, Perkovčeva 2, Zagreb održano je predstavljanje rezultata Istraživanja baznih podataka za učinkovitu provedbu Nacionalne strategije za uključivanje Roma na razini Republike Hrvatske. Prezentaciji nacionalnih rezultata prethodile su prezentacije regionalnih rezultata tijekom ožujka i travnja 2018. godine na pet lokacija (Osijek, Đurđevac, Sv. Martin na Muri, Rijeka i Sisak). 

Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske nositelj je projekta „Prikupljanje i praćenje baznih podataka za učinkovitu provedbu Nacionalne strategije za uključivanje Roma“, s ciljem cjelovitog i učinkovitog ostvarivanja ljudskih prava te poboljšanja i olakšanja aktivnog i potpunog sudjelovanja pripadnika romske nacionalne manjine u gospodarskom, kulturnom i društvenom životu hrvatskog društva, čuvajući vlastiti identitet, kulturu i tradiciju.

Projekt, u korist Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina, provode tvrtka Ecorys Hrvatska d.o.o. i udruga Centar za mirovne studije.

Projekt je financiran sredstvima Europske unije iz programa IPA 2012 i sufinanciran od strane Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina. Provedba projekta započela je 01. veljače 2017. godine, a završava 31. srpnja 2018. godine.

U sklopu projekta provedeno je istraživanje s ciljem definiranja polaznih vrijednosti (baznih podataka) za mjerenje učinka Nacionalne strategije za uključivanje Roma i Akcijskog plana Strategije na nacionalnoj, regionalnoj i lokalnoj razini te definiranja potreba romskih zajednica, kao i prepreka uključivanju romske nacionalne manjine na lokalnoj/regionalnoj i nacionalnoj razini, održane su regionalne fokusirane grupe s ciljem definiranja prioriteta politika za uključivanje Roma na lokalnoj, odnosno regionalnoj razini te je izrađena internetska platforma za praćenje Nacionalne strategije za uključivanje Roma.

Na današnjem događanju prezentirani su glavni nalazi istraživanja na razini Republike Hrvatske u područjima obrazovanja, zapošljavanja i uključivanja u gospodarski život, zdravstvene zaštite, socijalne skrbi, prostornog uređenja, stanovanja i zaštite okoliša, dobrobiti djece, društvenog i kulturnog života te statusnih pitanja i suzbijanja diskriminacije.

Događaj je pozdravnim govorom otvorio v.d. ravnatelja Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina, mr.sc. Branko Sočanac, istaknuvši predanost Ureda, ali Vlade Republike Hrvatske integraciji pripadnika romske nacionalne manjine, poteškoće s kojima se Ured susreo pri planiranju projekta i važnosti planiranja (i korištenja sredstava) fondova EU u narednom razdoblju utemeljenih na dokazima, za što je ovaj projekt dao izvrsnu podlogu. Posebnu je zahvalu uputio svim pripadnicima romske nacionalne manjine koji su sudjelovali u istraživanju i bez čijeg angažmana ovaj projekt ne bi bio moguć.

Uzvanike su uvodno pozdravili i direktorica tvrtke Ecorys Hrvatska d.o.o., gđa Maja Hranilović te zastupnik romske i još 11 nacionalnih manjina u Hrvatskom saboru, gosp. Veljko Kajtazi.

Po okončanju projekta biti će objavljena i tiskana publikacija s rezultatima istraživanja, koji će javnosti biti dostupni i na mrežnim stranicama Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina.
 

Pisane vijesti