Održana Dvadeseta sjednica Povjerenstva za praćenje provedbe Nacionalnog plana za uključivanje Roma, za razdoblje od 2021. do 2027. godine

Slika /slike/Foto vijesti 2023/20. sjednica Povjerenstva.jpg
Dvadeseta sjednica Povjerenstva za praćenje provedbe Nacionalnog plana za uključivanje Roma, za razdoblje od 2021. do 2027. godine (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) održana je u ponedjeljak, 30. listopada 2023. godine, u zgradi Vlade Republike Hrvatske, pod vodstvom predsjednice Povjerenstva – potpredsjednice Vlade Republike Hrvatske, Anje Šimprage.
Članovi Povjerenstva usvojili su nove Kriterije za utvrđivanje financijske pomoći za poboljšanje uvjeta i kvalitete života pripadnika romske nacionalne manjine u Republici Hrvatskoj, čime su učinjena potrebna usuglašavanja s pozitivnim zakonskim propisima kao i ostvareni uvjeti za unapređenje rada Povjerenstva u postupcima utvrđivanja financijske pomoći za poboljšanje uvjeta i kvalitete života pripadnika romske nacionalne manjine u Republici Hrvatskoj.

Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine predstavilo je informacije o provedbi Godišnjeg programa unapređenja životnih uvjeta pripadnika romske nacionalne manjine za 2023. godinu.

Temeljem Kriterija za utvrđivanje financijske pomoći za poboljšanje uvjeta i kvalitete života pripadnika romske nacionalne manjine u Republici Hrvatskoj iz 2021. godine, odobrene su dvije zamolbe za su/financiranje pripreme i provedbe projekata jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, četiri zamolbe za financiranje troškova školovanja pripadnika romske nacionalne manjine te dvadeset i jedna zamolba za nabavu radova i materijala za unaprjeđenje životnih uvjeta u stambenim objektima socijalno ugroženih pripadnika romske nacionalne manjine te otklanjanje šteta uzrokovanih nenamjernim požarima, poplavama te ostalim nepredvidivim nepogodama i nesrećama na stambenim i drugim objektima. Detaljnije Izvješće o odobrenim zamolbama temeljem Kriterija za utvrđivanje financijske pomoći za poboljšanje uvjeta i kvalitete života pripadnika romske nacionalne manjine u Republici Hrvatskoj iz 2021. godine dostupno je ovdje.
 

Pisane vijesti