Odluka o raspodjeli financijske potpore za provedbu programa koji doprinose očuvanju tradicijske kulture Roma za 2020. godinu

Slika /slike/Ostale informacije.jpg
Nakon provedenog Javnog poziva za dodjelu financijske potpore za provedbu programa koji doprinose očuvanju tradicijske kulture Roma za 2020. godinu, u okviru raspoloživih sredstava Državnog proračuna Republike Hrvatske na poziciji Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske za 2020. godinu, ravnatelju Ureda donio je Odluku o raspodjeli financijske potpore za provedbu programa koji doprinose očuvanju tradicijske kulture Roma za 2020. godinu.
 
Udruge kojima je odobreno financiranje biti će obaviještene o načinu potpisivanja ugovora i isplati odobrenih sredstava.

Odluka o raspodjeli financijske potpore za provedbu programa koji doprinose očuvanju tradicijske kulture Roma za 2020. godinu

Pisane vijesti