Statistički podaci ODIHR-a o zločinu iz mržnje

Prema informacijama dostupnim na službenoj web stranici Ureda za demokratske institucije i ljudska prava (The Office for Democratic Institutions and Human Rights - ODIHR) Organizacije za sigurnost i suradnju u Europi (OESS), Republika Hrvatska redovito prijavljuje podatke o zločinu iz mržnje.

Od 2006. Republika Hrvatska provodi ODIHR-ov Program Outreach za provedbu zakona (LEOP) te ažurirani program obuke protiv zločina iz mržnje (TAHCLE).

Istaknuto je i da je Vlada Republike Hrvatske 2021. donijela „međuagencijski“ Protokol o postupanju u slučaju zločina iz mržnje, utvrđujući obaveze državnih tijela u suzbijanju zločina iz mržnje te ponovno uspostavljajući posebnu Radnu skupinu za praćenje zločina iz mržnje. Nadalje, navedeno je da je ova Radna skupina 2021. sudjelovala u ODIHR-ovoj dijagnostičkoj radionici sa svrhom procjene nacionalne strukture i sustava podrške žrtvama zločina iz mržnje, što je rezultiralo nizom preporuka ODIHR-a relevantnim državnim tijelima.

Podatke o zločinima iz mržnje redovito objavljuje Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske.

Statistički podaci ODIHR-a o zločinu iz mržnje