Članovi Savjeta za ljudska prava

br. ime i prezime funkcija tijelo e-adresa
1 Anja Šimpraga potpredsjednica Vlade RH i predsjednica Savjeta Vlada RH potpredsjednik.ddljp@vlada.hr
2 Juro Martinović državni tajnik Ministarstvo pravosuđa i uprave juro.martinovic@mpu.hr
 
3 Margareta Mađerić državna tajnica Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike margareta.maderic@mrosp.hr
 
4 Tomislav Paljak državni tajnik Ministarstvo znanosti i obrazovanja tomislav.paljak@mzo.hr
 
5 Anja Jelavić ravnateljica uprave Ministarstvo kulture i medija anja.jelavic@min-kulture.hr
 
6 prim. Željko Plazonić državni tajnik Ministarstvo zdravstva zeljko.plazonic@miz.hr
 
7 Mile Horvat državni tajnik Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja mile.horvat@mingor.hr
 
8 dr.sc. Irena Petrijevčanin državna tajnica Ministarstvo unutarnjih poslova irena.petrijevcaninvu@mup.hr
 
9 Sebastian Rogač ovlašten za obavljanje poslova ravnatelja uprave Ministarstvo vanjskih i europskih poslova sebastian.rogac@mvep.hr
 
10 Sonja Žerjav savjetnica
predsjednika Vlade
Ured predsjednika Vlade Republike Hrvatske sonja.zerjav@vlada.hr
 
11 Dalibor Šemper predstojnik Ureda Ured potpredsjednika Vlade Republike Hrvatske dalibor.semper@vlada.hr
 
12 Alen Tahiri ravnatelj Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina alen.tahiri@uljppnm.gov.hr
 
13 mr.sc. Helena Štimac Radin ravnateljica Ured za ravnopravnost spolova helena.stimacradin@urs.gov.hr
 
14 Štefica Stažnik zastupnica Ured zastupnika Republike Hrvatske pred Europskim sudom za ljudska prava sstaznik@zastupnik-esljp.hr
15 Stela Fišer Marković voditeljica odjela Ured za udruge stela.fiser@udruge.vlada.hr
16 Ivan Novosel programski direktor predstavnik udruga ivan.novosel@kucaljudskihprava.hr
17 Emir Grbić   predstavnik udruga emgrbic@icloud.com
 
18 Tamara Jovičić voditeljica udruge predstavnik udruga tamara@udrugaiks.hr
 

Zamjenici članova Savjeta za ljudska prava

br. ime i prezime funkcija tijelo e-adresa
1 Tamara Poljarević načelnica sektora / p.o. ravnateljica uprave Ministarstvo pravosuđa i uprave tamara.poljarevic@mpu.hr
 
2 Josipa Crnoja Bartolić načelnica sektora Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike josipa.crnoja@mrosp.hr
 
3 mr.sc. Vesna Šerepac ravnateljica uprave Ministarstvo znanosti i obrazovanja vesna.serepac@mzo.hr
 
4 Hrvoje Žulj načelnik sektora Ministarstvo kulture i medija hrvoje.zulj@min-kulture.hr
 
5 mr.sc. Jasminka Katić Bubaš voditeljica službe Ministarstvo zdravstva jasminka.katicbubas@miz.hr
 
6 Vesna Trbojević načelnica sektora Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja vesna.trbojevic@mingor.hr
 
7 Dalibor Jurić načelnik sektora Ministarstvo unutarnjih poslova djuric@mup.hr
 
8 Vesna Vuković načelnica sektora Ministarstvo vanjskih i europskih poslova vesna.vukovic@mvep.hr
 
9 Lana Letilović zamjenica savjetnika predsjednika Vlade Ured predsjednika Vlade Republike Hrvatske lana.letilovic@vlada.hr
 
10 Nemanja Relić savjetnik Ureda Ured potpredsjednika Vlade Republike Hrvatske nemanja.relic@vlada.hr
 
11 Bahrija Sejfić zamjenica ravnatelja Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina bahrija.sejfic@uljppnm.gov.hr
 
12 Nikola Zdunić savjetnik u Uredu Ured za ravnopravnost spolova nikola.zdunic@urs.gov.hr
 
13 Lara Barberić pomoćnica zastupnice Ured zastupnika Republike Hrvatske pred Europskim sudom za ljudska prava lbarberic@zastupnik-esljp.hr
14 Darija Marić savjetnica u Uredu Ured za udruge darija.maric@udruge.vlada.hr
15 Tina Đaković organizacijska koordinatorica predstavnik udruga tina.djakovic@kucaljudskihprava.hr
 
16 Suzana Kunac   predstavnik udruga kunacsuzana@gmail.com
17 Gordana Paton   predstavnik udruga gordana@udrugaiks.hr