Objava rezultata prve faze testiranja i obavijest o rasporedu u grupe za drugu fazu testiranja

Rezultati prve faze testiranja kandidata/kinja prijavljenih na javni natječaj za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme u Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske, objavljenom u „Narodnim novinama“, broj 131/20 od
27. studenoga 2020. godine i na web-stranicama Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske, Ministarstva pravosuđa i uprave te Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, nalaze se na sljedećoj poveznici:

Rezultati prve faze testiranja

Obavijest o rasporedu u grupe za drugu fazu testiranja nalazi se na sljedećoj poveznici:
 
Obavijest o rasporedu u grupe za drugu fazu testiranja

Pisane vijesti