V.d. ravnatelja ULJPPNM mr.sc. Branko Sočanac uvodnim izlaganjem predstavio projekt „Potpora provedbi politike za integraciju migranata“

Slika /slike/Kuća Europe-projekt 17-3-17.jpg
Danas, 17. ožujka 2017. godine, Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske organizirao je uvodnu konferenciju povodom predstavljanja projekta “Potpora provedbi politike za integraciju migranata” u okviru Programa Europske unije za Hrvatsku IPA 2012, u prostorijama Predstavništva Europske komisije u Republici Hrvatskoj, Kući Europe. Projekt se provodi u suradnji s konzorcijem kojeg čine Wyg savjetovanje d.o.o. i Teched savjetodavne usluge d.o.o.
 
Općeniti cilj projekta je razvoj sveobuhvatnog okvira za unapređenje provedbe, praćenja i mjerenje učinkovitosti mjera integrativne migracijske politike u Republici Hrvatskoj.
Svrha projekta je provedba potrebnih evaluacijskih i edukacijskih aktivnosti, te aktivnosti izrade, uspostave i testiranja web platforme za praćenje provedbe akcijskog plana za integraciju migranata kako bi se osiguralo unapređenje provedbe integrativnih mjera, praćenje provedbe istih, te stvorio prostor za vrednovanje učinka integrativne migracijske politike.

Trajanje projekta je 15 mjeseci, u periodu od 27.01. 2017. do 27.04.2018.godine.
 
Ispred Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske nazočnima se obratio mr.sc. Branko Sočanac, v.d. ravnatelja, koji je govorio o najnovijim aktivnostima na području integracijske politike. Spomenuo je da je Ured upravo na javno savjetovanje uputio novi nacionalni strateški dokument -  Akcijski plan za integraciju osoba kojima je odobrena međunarodna zaštita za razdoblje 2017. – 2019. Povod kreiranja mjera ovog Akcijskog plana ranjivost je osoba kojima je odobrena međunarodna zaštita (azilanti i stranci pod supsidijarnom zaštitom) te je cilj pružiti im pomoć i zaštitu kako bi lakše prebrodili tešku situaciju izbjegličke krize, a koja je zatekla ne samo zemlje članice EU nego i našu državu.
 
G. Sočanac također je izjavio „Važno je biti otvoren za prihvaćanje novog i različitog, za iznalaženje onog najboljeg u procesu migracija, bile one prisilnog ili drugog karaktera. Uostalom, upravo različitosti obogaćuju i oplemenjuju društvo“.
 
Također na predstavljanju projekta “Potpora provedbi politike za integraciju migranata” prisustvovali su predstavnici ministarstava, organizacija civilnog društva, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i javne ustanove te svi ostali stručnjaci/kinje koji se u svom svakodnevnom radu susreću s problematikom integracije migranata.
 

Pisane vijesti