V. d. ravnatelj-a Ureda mr.sc. Branko Sočanac predsjedavao 13. sjednici Glavnog odbora stručnjaka za romska pitanja Vijeća Europe (CAHROM)

Slika /slike/Prag 1.jpg

U Pragu je od 31. svibnja do 2. lipnja održana 13. sjednica Glavnog odbora stručnjaka za romska pitanja Vijeća Europe, koju je vodio mr.sc. Branko Sočanac, predsjednika Odbora i ravnatelj Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina.

Sastanak je održan u sklopu predsjedanja Češke Republike Vijećem Europe (svibanj – studeni 2017.) u tjednu u kojem je održan i tradicionalni svjetski festival romske glazbe Khamoro.  Glavni odbor stručnjaka za romska pitanja Vijeća Europe odgovoran je Odboru Ministara Vijeća Europe kojemu podnosi izvješća i preporuke, pri čemu se naglasak stavlja na analize i evaluacije politika, prepoznavanje dobrih praksi i promociju provedbe standarda Vijeća Europe. Članovi CAHROM-a su stručnjaci svih država članica Vijeća Europe, a promatrači su međunarodne organizacije i romske organizacije, primjerice EU, RCC, Europski forum Roma i Putnika (Travellers).

Na sjednici kojoj su nazočile gotovo sve države članice, brojne međunarodne organizacije i predstavnici romskih organizacija i udruga razmotrene su brojne teme, od kojih ovdje izdvajamo daljnje unaprjeđenje rada CAHROM-a, uključujući novi format dijaloga s romskim civilnim društvom, osnutak Europskog romskog instituta za umjetnost i kulturu (svečana inauguracija u Berlinu 8. lipnja), položaj progona Roma u podučavanju povijesti, uključivo obrazovanje i nacrt Preporuka Vijeća ministara o pristupu Romkinja pravosuđu. Češka Republika je detaljno predstavila napredak na području integracije Roma, kao i postojeće izazove. Sudionici su ponovno pozdravili inicijative predsjedavajućeg za unaprjeđenje rada CAHROM-a, s obzirom na širinu tema i sudionika Odbora.

Na marginama sastanka održani su i brojni bilateralni sastanci. Predstavnik Slovenije je zamolio za dodatne informacije oko načina uređenja financiranja potreba nacionalnih manjina, predstavnik Španjolske o financiranju romskih potreba iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova, predstavnica Njemačke o prikupljanju informacija o provedbi nacionalnih politika na regionalnoj i lokalnoj razini, predstavnica Mađarske o integriranim intervencijama u Baranj.

S predstavnicima Odjela za mlade Vijeća Europe dogovorena je tehnička i financijska pomoć Uredu za ljudska prava i prava nacionalnih manjina u održavanju treninga za jačanje kapaciteta mladih pripadnika romske nacionalne manjine u Republici Hrvatskoj u listopadu 2017.g.

 Pisane vijesti