U Osijeku održan seminar „Zločin iz mržnje i govor mržnje“

Slika /slike/Foto vijesti 2024/Osijek-vijest.jpg
Dana 08. ožujka 2024. godine u prostorijama Pravosudne akademije u Osijeku održan je seminar pod nazivom „Zločin iz mržnje i govor mržnje“, kojeg je Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske organizirao u suradnji s Pravosudnom akademijom.

Riječ je o seminaru koji je još jedan u nizu seminara koji su namijenjeni kaznenim i prekršajnim sucima, savjetnicima općinskih i županijskih sudova, zamjenicima i državnoodvjetničkim savjetnicima kaznenog odijela županijske i općinske razine, te policijskim službenicima.

Ravnatelj Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina gosp. Alen Tahiri, univ. spec. pol., održao je uvodni govor u kojem je naglasio da je jedna od najvažnijih aktivnosti koje provodi ovaj Ured upravo organiziranje stručnih seminara o zakonodavnim odredbama vezanim uz zločin iz mržnje i govor mržnje, a posebno imajući u vidu da je najveći broj ovih zločina počinjen prema predstavnicima nacionalnih manjina i po osnovi spolne orijentacije.

Uz ravnatelja Ureda okupljenim sudionicima uvodnim riječima obratio se i gosp. Zvonko Vrban, predsjednik Županijskog suda u Osijeku.

Voditelji seminara bili su gđa Dijana Rizvić, sutkinja Općinskog kaznenog suda u Zagrebu i gosp. Krešimir Mamić, voditelj Službe za terorizam Ministarstva unutarnjih poslova, koji su u sklopu navedenog seminara održali predavanja na teme kriminalističkog istraživanja zločina iz mržnje i govora mržnje, državnoodvjetničke aspekte zločina iz mržnje i govora iz mržnje, te kako to funkcionira u sudskoj praksi.

Preko 20 sudionika s područja Osječko-baranjske, Požeško-slavonske i Vukovarsko-srijemske županije doprinijelo je uspješnom i produktivnom radu i raspravi na seminaru „Zločin iz mržnje i govor mržnje“.

Pisane vijesti