SKUP O POTREBAMA ROMA U PROGRAMSKOM RAZDOBLJU 2014.-2020.

Slika /arhiva/stories/17012014_c.jpg

Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske i Centar za mir, pravne savjete i psihosocijalnu pomoć – Vukovar organizirali su skup posvećen predstavljanju vodiča „Rješavanje potreba Roma u programskom razdoblju Strukturnih fondova od 2014. do 2020." i inicijativi za sudjelovanje dionika u procesu javnih konzultacija o uključivanju potreba Roma u dokumente Republike Hrvatske za programsko razdoblje 2014. – 2020. Skup je održan 14. siječnja 2014. godine u Hotelu Panorama u Zagrebu.Skup su otvorili mr.sc. Branko Sočanac, ravnatelj Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina, i g. Veljko Kajtazi, saborski zastupnik i predsjednik Romskog nacionalnog vijeća, dok je skup moderirao g. Ljubomir Mikić iz Centra za mir, pravne savjete i psihosocijalnu pomoć – Vukovar.
Gđa. Aleksandra Pal, Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU, predstavila je mjere za financiranje prema tematskim ciljevima i fondovima u programskom razdoblju od 2014.-2020., dok je gđa. Sandra Pernar, Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske, govorila o sudjelovanju civilnog društva u procesu programiranja.
G. Aleksa Đokić, pomoćnik ravnatelja Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina predstavio je vodič Rješavanje potreba Roma u programskom razdoblju Strukturnih fondova od 2014. do 2020. i preporuke za rješavanje potreba Roma u programskom razdoblju 2014. – 2020.
Na zadnjem dijelu skupa g. Ljubomir Mikić i gđa. Milena Babić, Centar za mir, pravne savjete i psihosocijalnu pomoć – Vukovar, prisutne su ukratko upoznali s procesom programiranja i zagovaračkim dokumentom te su govorili o planiranju budućih aktivnosti u okviru procesa javnih konzultacija o uključivanju potreba Roma u programske dokumente Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.

Vodič će biti objavljen kao elektronska publikacija te će uskoro biti dostupan na mrežnim stranicama Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina (http://www.uljppnm.vlada.hr/).

Pisane vijesti