Ravnatelj Ureda ponovno izabran za člana predsjedništva Upravnog odbora za anti-diskriminaciju, raznolikost i uključenost Vijeća Europe

Slika /slike/Foto vijesti 2023/Naslovna CDADI 8. metting.jpg
Tijekom 8. sastanka Upravnog odbora za anti-diskriminaciju, raznolikost i uključenost Vijeća Europe  - CDADI održanom u Strasburgu od 5. do 7. prosinca 2023. ravnatelj Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina, gospodin Alen Tahiri, univ. spec. pol., ponovno je izabran za člana predsjedništva Upravnog odbora na mandat od jedne godine, tj. za 2024. godinu.

Ujedno Republika Hrvatska, predstavljana po ravnatelju Alenu Tahiriju i djelatnicima Ureda, je izabrana za članicu u dva stručna odbora te dvije Radne skupine Vijeća Europe: Odbora stručnjaka za interkulturalno uključivanje (ADI-INT), Odbora stručnjaka za pitanja Roma i putnika (ADI-ROM) kao i Radne skupine za nacionalne manjine te Radne skupine za zločin iz mržnje i govor mržnje.

Na 8. sastanku Upravnog odbora za anti-diskriminaciju, raznolikost i uključenost Vijeća Europe usvojene su tri preporuke: Preporuka CM/Rec(2022)16 Odbora ministara državama članicama o borbi protiv govora mržnje (Recommendation CM/Rec(2022)16 of the Committee of Ministers to member states on combating hate speech) Preporuka CM/Rec(2022)10 Odbora ministara državama članicama o višerazinskim politikama i upravljanju za međukulturnu integraciju (Recommendation CM/Rec(2022)10 of the Committee of Ministers to member States on multilevel policies and governance for intercultural integration), Preporuka CM/Rec(2023)9 Odbora ministara državama članicama o aktivnom političkom sudjelovanju mladih pripadnika nacionalnih manjina (Recommendation CM/Rec(2023)9 of the Committee of Ministers to member States on the active political participation of national minority youth). Također, usvojene su i Smjernice Odbora ministara Vijeća Europe o održavanju jednakosti i zaštiti od diskriminacije i mržnje tijekom pandemije Covid-19 i sličnih kriza u budućnosti (Guidelines of the Committee of Ministers of the Council of Europe on upholding equality and protecting against discrimination and hate during the Covid-19 pandemic and similar crises in the future).Pisane vijesti