Ravnatelj Ureda na 7. sastanku skupine stručnjaka za Rome Vijeća Europe (ADI-ROM)

Slika /slike/Foto vijesti 2023/Strasbourg, 11.-12.05.2023. (1).jpg
Alen Tahiri, univ. spec. pol., ravnatelja Ureda, sudjeluje 11. i 12. svibnja 2023. na 7. sastanku skupine stručnjaka za Rome Vijeća Europe (ADI ROM) u Strasbourgu.

Uz sudjelovanje u diskusiji o nacrtu Preporuka o jednakosti romskih žena i djevojčica, programu izgradnje kapaciteta na lokalnoj razini za provedbu preporuka o podučavanju povijesti Roma u školskim kurikulima i obrazovnim materijalima te sastanke u okviru Dijaloga Vijeća Europe s romskim civilnim društvima, ravnatelj je osobito istaknuo napretke i izazove u provedbi tri stupa Strateškog akcijskog plana Vijeća Europe za uključivanje Roma od 2020. do 2025. u Republici Hrvatskoj.

Također, uz diskusiju o predstavljenosti i sudjelovanju Roma u javnom i političkom životu naglasio je široki model manjinskih prava u Republici Hrvatskoj uspostavljen Ustavnim zakonom o pravima nacionalnih manjina, posebice Operativnim programima nacionalnih manjina za razdoblje od 2021. do 2024. godine kao dijelu Programa Vlade te podržao moguće preporuke o desegregaciji te politikama i praksama uključivanja Roma na području obrazovanja.

Konačno, kako je Republika Hrvatska od strane skupine stručnjaka za Rome Vijeća Europe prepoznata kao primjer dobre prakse u području praćenja i evaluacije nacionalnih politika za Rome, tako je ravnatelj Ureda izrazio spremnost za organizaciju tematskog posjeta na kojem bi se detaljno izložili modaliteti praćenja i evaluacije uspostavljeni od strane Ureda, kao koordinativnog tijela predmetne javne politike.Pisane vijesti