Predavanje profesora Payama Akhavana Multikulturalnost u doba promjena, 12. listopada 2018. godine, Koncertna dvorana Kneževe palače u Zadru

Slika /slike/Foto vijesti 2018/Knezeva_palaca_integracija_izbjeglica_1 fotografija.jpeg
Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske, Veleposlanstvo Kanade u Republici Hrvatskoj i Ured gradonačelnika Grada Zadra suorganizatori su predavanja kanadskog profesora Payama Akhavana pod nazivom Multikulturalnost u doba promjena, koje je održano 12. listopada 2018. godine, s početkom u 14.00 sati, u Koncertnoj dvorani Kneževe palače u Zadru.

Profesor Akhavan s Pravnog fakulteta na Sveučilištu McGill uvaženi je kanadski aktivist za ljudska prava i prava nacionalnih manjina, stručnjak za međunarodno pravo i bivši odvjetnik u braniteljskom timu generala Ante Gotovine na Međunarodnom kaznenom sudu u Hagu.

S obzirom na ratna zbivanja koja su dovela do rekordnog broja raseljenih osoba kojima je potrebna pomoć i zaštita, kao i sudjelovanje Republike Hrvatske u Europskom programu premještaja i preseljenja državljana trećih zemalja ili osoba bez državljanstva koje ispunjavaju uvjete za odobrenje međunarodne zaštite, prof. Akhavan osobito se osvrnuo na kanadska iskustva u izgradnji pluralističkog društva, te na doprinos multikulturalizma svim društvenim sferama.

Predavanje je bilo namijenjeno predstavnicima javnih ustanova, tijelima državne uprave, jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, međunarodnim i nevladinim organizacijama, akademskoj zajednici te zainteresiranoj javnosti.Ravnatelj Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina, g. Alen Tahiri, univ.spec.pol., otvorio je, uz gradonačelnika Grada Zadra g. Branka Dukića i Veleposlanika Kanade u Hrvatskoj i Kosovu g. Daniela Maksymiuka, ovo predavanje i tim je povodom izjavio:
Ključni dionik integracije, čiji bi doprinos mogli definirati i kao preduvjet za ostvarenje strateških integracijskih mjera i ciljeva, jeste stanovništvo, posebice lokalne zajednice koje će biti u izravnom i svakodnevnom kontaktu s osobama kojima je odobrena međunarodna zaštita. Svi mi zajedno trebali bi težiti tome da se svi državljani trećih zemalja integriraju u društvo zemlje domaćina i to u ekonomskom, socijalnom i kulturnom području.

Nakon predavanja predstavnici suorganizatora uputili su se u OŠ Šime Budinića u Zadru, gdje su, uz podršku stručne službe škole, posjetili razrede koje pohađaju djeca nositelji međunarodne zaštite s prebivalištem na području Grada Zadra, te porazgovarali o iskustvima uključivanja djece nositelja međunarodne zaštite u obrazovni sustav i njihovoj integraciji.Pisane vijesti