Poziv na iskaz interesa za organiziranje radionica u sklopu predsjedanja Republike Hrvatske Desetljećem za uključivanje Roma 2005.-2015.

Republika Hrvatska preuzima 1. srpnja 2012. godine predsjedanje Desetljećem za uključivanje Roma 2005.-2015. U okviru predsjedanja održat će se dva zasjedanja Međunarodnog upravnog odbora i tri tematske međunarodne radionice. Radionice se održavaju uz potporu Fonda Zaklade Desetljeća. Sadržaj radionica uskladit će se s ostalim dionicima (Tajništvo Desetljeća, međunarodne organizacije, vijeća i predstavnici romske nacionalne manjine, ostale romske udruge, nadležna tijela državne uprave), a okvirne teme i termini radionica su sljedeći:


- studeni 2012. godine radionica na temu Osnovnoškolsko obrazovanje kao temelj društvenog uključivanja Roma - premošćivanje jaza;
- tijekom 2013. godine dvije radionice (veljača i travanj) na teme:
Uporaba pretpristupnih i pristupnih fondova EU za boljitak Roma i
Sudjelovanje mladih Romkinja i Roma u lokalnom aktivizmu.

Pozivamo romske udruge na iskaz interesa za organizaciju radionica u okviru predsjedavanja Republike Hrvatske Desetljećem za uključivanje Roma 2005.-2015.

Napominjemo da su pravila za uporabu sredstava iz Fonda Zaklade Desetljeća vrlo stroga i zahtjevna, te je primjerice, uobičajeno da se na radionice pozivaju po jedan predstavnik/-ca romske udruge i jedan predstavnik/-ca Vlade iz zemalja članica Desetljeća. Troškove puta i smještaja za te 22 osobe udruga koja je organizator radionice mora predfinancirati i povrat sredstava ostvaruje se tek po odobrenju financijskog izvješća od strane Tajništva Desetljeća i Svjetske banke.
Preporučujemo da za detaljnije obavijesti provjerite mrežne stranice Fonda Zaklade Desetljeća: http://www.romadecade.org/decade_trust_fund i Desetljeća za uključivanje Roma: http://www.romadecade.org/home

Napominjemo i da se radionice mogu suorganizirati u suradnji s drugim stručnim udrugama.

Povratne informacije očekujemo do 21. svibnja 2012. godine.

Molimo vas da ovu obavijest dostavite svim vijećima i predstavnicima romske nacionalne manjine, udrugama i organizacijama koje bi mogle biti zainteresirane.

Upute Fonda Zaklade Desetljeća - DTF Guidelines

Prijavnica - DTF Proposal FormPisane vijesti