Okrugli stol - Ekonomska integracija osoba pod međunarodnom zaštitom: prilike i izazovi

Slika /slike/Ekonomska integracija osoba pod međunarodnom zaštitom prilike i izazovi, Okrugli stol.jpg
Dana 9. ožujka 2018. godine u Kući Europe održan je okrugli stol pod nazivom „Ekonomska integracija osoba pod međunarodnom zaštitom: prilike i izazovi“.

Osobe kojima je u RH odobrena međunarodna zaštita izbjegli su iz svojih zemalja zbog osnovanog straha od proganjanja zbog svoje rase, vjere, nacionalnosti, pripadnosti određenoj skupini ili političkog mišljenja. Republika Hrvatska također, kao članica Europske unije, sudjeluje u Europskom programu premještaja i preseljenja državljana trećih zemalja ili osoba bez državljanstva koje ispunjavaju uvjete za odobrenje međunarodne zaštite te se slijedom prihvaćenog programa obvezala na prihvat 1583 osobe.

Ekonomska integracija osoba pod međunarodnom zaštitom jedan je od ključnih preduvjeta opće integracije u društvo te donosi izravnu korist i zemlji domaćinu. Stoga su ciljevi ovog okruglog stola bili predstaviti izazove ekonomske integracije u Republici Hrvatskoj, mogućnosti za uključivanje ovih osoba na hrvatsko tržište rada te potrebe poslodavaca kao i primjeri dobre prakse. Zajednička rasprava izlagača i sudionika okruglog stola imala je za cilj unapređivanje postojećih praksi a preporuke ove rasprave bit će upućene ključnim dionicima.

Sastanak je otvorio mr.sc. Branko Sočanac, v.d. ravnatelja Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina ukazavši na fenomen izbjeglištva u Europi s posebnim naglaskom na situaciji u RH, obvezama naše države te izazovima s kojima se osobe pod međunarodnom zaštitom suočavaju s procesom integracije, pri čemu ekonomska integracija predstavlja značajan dio odnosnih procesa. Slijedila je Danijela Gaube, pomoćnica ravnatelja Ureda koja je upoznala s obvezama i zadaćama Ureda kao glavnog koordinirajućeg tijela u RH za integraciju stranaca u hrvatsko društvo.

Izlagači na okruglom stolu bili su Drago Župarić-Iljić s Instituta za migracije i narodnost, Luci Marin s Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Pavo Ćorluka iz Hrvatske udruge poslodavaca, Sonja Vrban iz Pučkog otvorenog učilišta Zagreb te Zinka Mujkić iz Zadruge za interkulturnu suradnju „Okus doma“. Na okruglom stolu sudjelovali su predstavnici tijela državne uprave, udruženja poslodavaca, javnih tijela te lokalnih i regionalnih (područnih) samouprava kao i nevladinih organizacija.

Okrugli stol provodi se u okviru projekta ''Podrška integraciji državljana trećih zemalja kojima je potrebna međunarodna zaštita'' financiranog u okviru Nacionalnog programa Fonda za azil, migracije i integraciju (AMIF). Projekt provodi Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske te za cilj ima učiniti postojeći integracijski sustav učinkovitijim i prilagodljivijim stvarnim potrebama njegovih korisnika, putem podizanja svijesti stručne i opće javnosti o integracijskim izazovima u Republici Hrvatskoj,  jačanjem kapaciteta dionika te nizom koordinativnih aktivnosti.
 

Pisane vijesti