Održana sjednica Stalnog povjerenstva za provedbu integracije stranca u hrvatsko društvo – 5. ožujka 2018. godine

Slika /slike/Stalno povjerenstvo1_05032018.jpg
Dana 5. ožujka 2018. godine u Vladi Republike Hrvatske održana je prva ovogodišnja sjednica Stalnog povjerenstva za provedbu integracije stranaca u hrvatsko društvo (u nastavku: Stalno povjerenstvo) kojom je predsjedao mr.sc. Branko Sočanac, v.d. ravnatelja Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade RH i predsjednik Stalnog povjerenstva (u nastavku: Ured).

Sukladno obvezama proizašlim iz sudjelovanja u Europskom programu premještaja i preseljenja državljana trećih zemalja ili osoba bez državljanstva koje ispunjavaju uvjete za odobrenje međunarodne zaštite, te srodnih nacionalnih odluka, Republika Hrvatska se obvezala na prihvat 1583 osoba putem programa preseljenja iz Turske te premještanja iz ostalih članica Europske unije. Broj osoba kojima je odobrena međunarodna zaštita u Republici Hrvatskoj višestruko je u porastu, te je stoga ključna tema na sjednici Stalnog povjerenstva bila provedba mjere 18.2. Akcijskog plana za integraciju osoba kojima je odobrena međunarodna zaštita za razdoblje od 2017. do 2019. godine (u nastavku: Akcijski plan) koja se tiče donošenja Plana razmještaja ovih osoba, sukladno izrađenim kriterijima. 

Sjednicu je otvorio predsjednik Stalnog povjerenstva g. Branko Sočanac, koji je upoznao prisutne s aktivnostima Ureda kao nositelja navedene mjere Akcijskog plana. Aktivnosti predviđaju realizaciju koordinativnih sastanaka u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave u kojima je izvjesno da će trajno biti smještene i integrirane osobe kojima je odobrena međunarodna zaštita, u skladu s raspoloživim smještajnim kapacitetima koje je predočio Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje. Koordinativni sastanci su planirani s ciljem osiguravanja doprinosa jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave definiranju kriterija za izradu Plana razmještaja, kroz uvid u njihove integracijske kapacitete, te jačanja suradnje lokalne, regionalne i nacionalne razine u ispunjavaju međunarodnih obveza u pogledu integracije osoba kojima je odobrena međunarodna zaštita. Uvidi i zaključci koordinativnih sastanaka bit će uzeti u obzir tijekom izrade nacrta Plana razmještaja, za koju je zadužena Radna skupina za operativnu provedbu zadaća Stalnog povjerenstva.

Na sjednici je dodatno naglašena nužnost koordinativnog djelovanja svih dionika integracijskog sustava, posebice u smislu pravovremene razmjene informacija, kako bi aktivnosti iz nadležnosti različitih resornih tijela polučile optimalne rezultate u smislu sveobuhvatne integracije osoba kojima je odobrena međunarodna zaštita.
 

Pisane vijesti