Održan seminar „Mediji i nacionalne manjine u Republici Hrvatskoj“, 4. svibnja 2011. godine, Opatija

Slika /arhiva/stories/05052011_a.jpg

Ured za nacionalne manjine Vlade Republike Hrvatske u suradnji sa Savjetom za nacionalne manjine organizirao je seminar „Mediji i nacionalne manjine" koji je održan u srijedu 4. svibnja 2011. godine u Opatiji.

Radi se o trećem po redu skupu ove vrste na kojem je raspravljano o ostvarivanju prava nacionalnih manjina na pristup medijima i o ulozi medija u demokratizaciji hrvatskog društva. Bilo je riječi i o analizi izvještavanja o nacionalnim manjinama u medijima te je prikazan spot kampanje Vijeća Europe „Dosta" kojoj je pristupila i Republika Hrvatska. Cilj Kampanje je prevladavanje predrasuda prema etničkim manjinama, posebice Romima te suzbijanju svih oblika diskriminacije. Seminar je otvorio potpredsjednik Vlade Republike Hrvatske, prof.dr.sc. Slobodan Uzelac, a na njemu su sudjelovali izaslanik Predsjednika Republike Hrvatske, zastupnici nacionalnih manjina u Hrvatskom saboru, članovi Savjeta za nacionalne manjine, predstavnici udruga nacionalnih manjina te novinari i glavni urednici lokalnih i elektroničkih i pisanih medija.Pisane vijesti