Održan četvrti u ciklusu seminara pod nazivom „Zločin iz mržnje i govor mržnje“ dana 17. svibnja 2019. godine u Regionalnom centru Pravosudne akademije u Varaždinu

Slika /slike/Foto vijesti 2019/Slika 3-Varaždin.jpg
Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske, u suradnji s Pravosudnom akademijom i Centrom za mirovne studije, organizirao je dana 17. svibnja 2019. godine u prostorijama Regionalnog centra Pravosudne akademije u Varaždinu, četvrti u ciklusu stručnih seminara pod nazivom „Zločin iz mržnje i govor mržnje“.
 
Stručni seminar održan je za suce, državne odvjetnike, policijske službenike, odvjetnike i predstavnike organizacija civilnog društva u okviru provedbe Nacionalnog plana za borbu protiv diskriminacije za razdoblje od 2017. do 2022. godine.

Ravnatelj Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske, g. Alen Tahiri, univ.spec.pol. obratio se sudionicima seminara uvodnim govorom, a teme su prezentirale voditeljice seminara Andrea Šurina Marton, zamjenica Glavnog državnog odvjetnika Republike Hrvatske te Dijana Rizvić, sutkinja Općinskog kaznenog suda u Zagrebu.
 
Kroz seminar su izloženi fenomeni zločina iz mržnje i govora mržnje iz kaznenopravnog i prekršajnopravnog aspekta, s naglaskom na materijalno-pravni okvir i pojavnosti u praksi, kriterije za identifikaciju zločina iz mržnje i diskriminacije, procesna prava žrtava kroz idealni kazneni i prekršajni postupak te praktične primjere i uočene izazove. Također, prezentirana je i relevantna praksa Europskog suda za ljudska prava u odnosu na diskriminacijske predmete, s posebnim osvrtom na pitanje učinkovitosti istraga u predmetima protiv Republike Hrvatske.
 
O pojedinačnoj procjeni žrtve kaznenog djela izlagala je Barbara Oreški, voditeljica regionalnog Ureda Varaždin iz Udruge za podršku žrtvama i svjedocima.
 
Na kraju seminara, ravnatelj Ureda podijelio je sudionicima certifikate o sudjelovanju.
 
Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske u suradnji s Pravosudnom akademijom i Centrom za mirovne studije, nastavlja s provedbom ciklusa seminara na temu odredaba Kaznenog zakona o zločinu iz mržnje i govoru mržnje, a sljedeći seminari održat će se u Rijeci i Zagrebu.

Stranica