Nacionalni koordinator za suzbijanje trgovanja ljudima otvorio skup povodom provedbe preporuka GRETE

Slika /slike/Foto vijesti 2022/Greta, 18.10.2022. (1).jpg
Dana 18. listopada 2022., na Europski dan borbe protiv trgovanja ljudima, Odjel za borbu protiv trgovanja ljudima Vijeća Europe organizirao je u suradnji s Uredom za ljudska prava i prava nacionalnih manjina okrugli stol na kojem se raspravljalo o napretku Hrvatske u provedbi trećeg izvješća Grupe stručnjaka za djelovanje protiv trgovanja ljudima (GRETA), objavljenom 3. prosinca 2020., i povezanom preporukom Odbora stranaka hrvatskim vlastima, usvojenom 4. prosinca 2020.
 
Skup je otvorio gosp. Alen Tahiri, univ. spec. pol., ovlašten za obavljanje poslova ravnatelja Ureda  i nacionalni koordinator za suzbijanje trgovanja ljudima Republike Hrvatske. Gosp. Tahiri, izrazio je svoje zadovoljstvo dolaskom predstavnika GRETE i istaknuo važnost koordiniranog djelovanja nacionalnih i međunarodnih dionika u zajedničkoj borbi protiv trgovanja ljudima. Također je istaknuo važnost predanog rada mobilnih timova zaduženih za pružanje prvih oblika pomoći i zaštite novo identificiranim žrtvama trgovanja ljudima.
 
Događaj je okupio preko 30 sudionika iz nadležnih ministarstava, javnih tijela i organizacija civilnog društva. Razgovarali su o razvoju događaja u razdoblju od objavljivanja trećeg izvješća GRETE i preostalim izazovima. Posebna pozornost posvećena je pristupu pravosuđu i učinkovitim pravnim lijekovima za žrtve trgovanja ljudima, odgovoru kaznenog pravosuđa na poduzete mjere u području suzbijanja trgovanja ljudima, mjerama za prevenciju i borbu protiv trgovanja djecom te identifikaciji žrtava trgovanja ljudima kao i sustavu pomoći i zaštite koji je uspostavljen u nacionalnom referalnom sustavu u Republici Hrvatskoj. Kao rezultat sastanka utvrđene su konkretne mjere za jačanje provedbe Konvencije o suzbijanju trgovanja ljudima.
 
Očekuje se da će Hrvatska do 4. prosinca 2022. izvijestiti Odbor stranaka Konvencije o borbi protiv trgovanja ljudima o mjerama koje je poduzela kako bi ispunila dane preporuke.Pisane vijesti