Koordinativni sastanak i javna tribina na temu integracije osoba kojima je odobrena međunarodna zaštita, 24. i 25. svibnja 2018. godine, Varaždin

Slika /slike/varaždin1.jpg
U sklopu provedbe projekta ''Podrška integraciji državljana trećih zemalja kojima je potrebna međunarodna zaštita'' sufinanciranog u okviru Nacionalnog programa Fonda za azil, migracije i integraciju, Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske organizirao je  24. i 25. svibnja 2018. godine dvodnevno događanje u Varaždinu na temu prihvata i integracije osoba kojima je odobrena međunarodna zaštita.

U Maloj vijećnici grada Varaždina 24. svibnja 2018. godine održan je koordinativni sastanak s predstavnicima Grada Varaždina, Varaždinske županije te Ureda državne uprave u Varaždinskoj županiji. Ispred Grada Varaždina okupljene je pozdravila zamjenica gradonačelnika, gđa. Sandra Malenica, naglasivši ulogu i važnost lokalne zajednice u procesu integracije osoba kojima je odobrena međunarodna zaštita, kao i važnost pravovremene komunikacije i suradnje između središnjih tijela državne uprave te jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave. Ispred Ureda, sastanak je otvorila gđa. Mihaela Marušić, savjetnica u Vladi i Vladinom uredu, koja je predstavila djelokrug Ureda te aktualne aktivnosti. Središnja tema sastanka bila je procjena kapaciteta za integraciju osoba kojima je odobrena međunarodna zaštita te izrada Plana razmještaja osoba pod međunarodnom zaštitom.

Dana 25. svibnja  2018. godine održana je javna tribina ''Izazovi i mogućnosti za integraciju osoba pod međunarodnom zaštitom iz perspektive javnih službi'', namijenjena službenicima tijela i ustanova jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u kojima je izvjesno da će trajno biti smještene i integrirane osobe kojima je odobrena međunarodna zaštita. Javnu tribinu otvorile su gđa. Sandra Malenica, zamjenica gradonačelnika Grada Varaždina te gđa. Danijela Gaube, pomoćnica ravnatelja Ureda. Na tribini su predstavljeni i diskutirani izazovi neposrednog rada s osobama kojima je odobrena međunarodna zaštita, iz područna socijalne skrbi, obrazovanja, zdravstva i zapošljavanja.Pisane vijesti