Koordinativni sastanak i javna tribina na temu integracije osoba kojima je odobrena međunarodna zaštita, 10. i 11. svibnja 2018. godine, Karlovac

Slika /slike/foto Vijesti/Karlovac 2-15.5.2018..jpg


U sklopu provedbe projekta ''Podrška integraciji državljana trećih zemalja kojima je potrebna međunarodna zaštita'' sufinanciranog u okviru Nacionalnog programa Fonda za azil, migracije i integraciju (AMIF), Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske (u nastavku: Ured) organizirao je  10. i 11. svibnja 2018. godine, dvodnevno događanje u Karlovcu na temu prihvata i integracije osoba kojima je odobrena međunarodna zaštita.
 
Dana 10. svibnja 2018. godine u Maloj vijećnici grada Karlovca održan je koordinativni sastanak s predstavnicima Grada Karlovca, Karlovačke županije te Ureda državne uprave u Karlovačkoj županiji.
Ispred Grada Karlovca okupljene je pozdravio gradonačelnik g. Damir Mandić, naglasivši ulogu i važnost lokalne razine u procesu integracije osoba kojima je odobrena međunarodna zaštita.
Sastankom je planirano osigurati doprinos jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u izradi Nacrta kriterija za izradu Plana razmještaja osoba kojima je odobrena međunarodna zaštita te unaprijediti suradnju lokalne, regionalne i nacionalne razine u ispunjavaju međunarodnih obveza u pogledu prihvata i  integracije ukupno 1583 osobe za koje je predviđeno da će međunarodnu zaštitu ostvariti u Republici Hrvatskoj.
Sastanak je otvorila gđa. Danijela Gaube, pomoćnica ravnatelja Ureda, koja je predstavila djelokrug Ureda te aktualne aktivnosti, dok su se stručnjaci koji su angažirani u svrhu izrade Plana razmještaja i pripadajućih kriterija konkretnije osvrnuli na ulogu i važnost lokalne razine za integraciju osoba kojima je odobrena međunarodna zaštita i izazove u procesu integracije te predstavili primjere dobre (lokalne i europske) prakse i Okvir za integraciju na lokalnoj razini. Navedeno je poslužilo za daljnju raspravu na temu procjene integracijskih kapaciteta i identificiranja kriterija za razmještaj.

Dana 11. svibnja  2018. godine u dvorani hotela Korana-Srakovčić održana je javna tribina naziva  ''Izazovi i mogućnosti za integraciju osoba pod međunarodnom zaštitom iz perspektive javnih službi'', namijenjena službenicima tijela i ustanova jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u kojima je izvjesno da će trajno biti smještene i integrirane osobe kojima je odobrena međunarodna zaštita. Javnu tribinu otvorila je gđa. Danijela Gaube, pomoćnica ravnatelja, predstavivši  ulogu Ureda kao koordinativnog tijela za područje integracije osoba kojima je odobrena međunarodna zaštita u hrvatsko društvo, a ispred Grada Karlovca prisutne je pozdravila zamjenica gradonačelnika gđa. Andreja Navijalić.

Izazove neposrednog rada s osobama kojima je odobrena međunarodna zaštita prezentirali su stručnjaci s bogatim profesionalnim iskustvom u ovoj temi, iz ključnih sektora za integraciju: socijalne skrbi, obrazovanja, zdravstva i zapošljavanja koji su nakon održanih prezentacija imali priliku odgovarati na pitanja kolega iz javnih ustanova i tijela Grada Karlovca i Karlovačke županije te sudjelovati u raspravi  o integracijskim izazovima.
 

Pisane vijesti