Koordinativni sastanak i javna tribina na temu integracije osoba kojima je odobrena međunarodna zaštita, 07. i 08. lipnja 2018. godine, Rijeka

Slika /slike/foto Vijesti/12.6.2018.-1 Rijeka.jpg
U sklopu provedbe projekta ''Podrška integraciji državljana trećih zemalja kojima je potrebna međunarodna zaštita'' sufinanciranog u okviru Nacionalnog programa Fonda za azil, migracije i integraciju (AMIF), Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske (u nastavku: Ured) organizirao je dana  07. i 09. lipnja 2018. godine, posljednji od šest regionalnih koordinativnih sastanaka te javnu tribinu u Rijeci na temu prihvata i integracije osoba kojima je odobrena međunarodna zaštita.
 
S ciljem osiguravanja doprinosa jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave definiranju kriterija za izradu Plana razmještaja te jačanja suradnje lokalne, regionalne i nacionalne razine u ispunjavanju međunarodnih obveza u pogledu integracije osoba kojima je odobrena međunarodna zaštita, dana 07. lipnja 2018. godine u Gradu Rijeci održan je koordinativni sastanak s predstavnicima Grada Rijeke, Primorsko-goranske županije te Ureda državne uprave u Primorsko-goranskoj županiji.
Ispred Grada Rijeke na oba događanja okupljene je pozdravila gđa. Karla Mušković, pročelnica Odjela gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb Grada Rijeke.Sastanak je otvorila gđa. Danijela Gaube, pomoćnica ravnatelja Ureda, koja je predstavila djelokrug Ureda te aktualne aktivnosti, dok su se stručnjaci koji su angažirani u svrhu izrade Plana razmještaja i pripadajućih kriterija konkretnije osvrnuli na ulogu i važnost lokalne razine za integraciju osoba kojima je odobrena međunarodna zaštita i izazove u procesu integracije te predstavili primjere dobre (lokalne i europske) prakse i Okvir za integraciju na lokalnoj razini.

Dana 08. lipnja 2018. godine u Gradskoj vijećnici Grada Rijeke održana je javna tribina naziva  ''Izazovi  i mogućnosti za integraciju osoba pod međunarodnom zaštitom iz perspektive javnih službi'', namijenjena službenicima tijela i ustanova jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u kojima je izvjesno da će trajno biti smještene i integrirane osobe kojima je odobrena međunarodna zaštita.  Javnu tribinu otvorila je gđa. Danijela Gaube, pomoćnica ravnatelja, predstavivši  ulogu Ureda kao koordinativnog tijela za područje integracije osoba kojima je odobrena međunarodna zaštita u hrvatsko društvo.

Izazovi i iskustva neposrednog rada s osobama kojima je odobrena međunarodna zaštita prezentirani su iz ključnih sektora za integraciju: socijalne skrbi, obrazovanja, zdravstva te zapošljavanja.

Ovim dvodnevnim događanjem u Gradu Rijeci završen je ciklus od šest regionalnih koordinativnih sastanaka i javnih tribina održanih u gradovima Zadru, Sisku, Slavonskom Brodu, Karlovcu, Varaždinu i Rijeci, a kojim je obuhvaćeno više od 250 dionika s ciljem pružanja podrške i potpore u aktivnoj i uspješnoj integraciji osoba kojima je odobrena međunarodna zaštita.

Pisane vijesti