Javna objava rješenja o prijmu u državnu službu na određeno vrijeme

Slika /slike/Ostale informacije.jpg
Javna objava rješenja o prijmu u državnu službu na određeno vrijeme u Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske, Službu za prava nacionalnih manjina, na određeno vrijeme, na temelju provedenog oglasa za prijam u državnu službu na određeno vrijeme objavljenog dana 30. siječnja 2019. godine na web-stranicama Ministarstva uprave, Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske.

Rješenje o prijmu u državnu službu od 04.03.2019.

Pisane vijesti